ที่อยู่ บ้านโนนมาลี อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
เจ้าอาวาส คุณพ่อลิขิต เหลือหลาย

วันอาทิตย์ มิสซาฯ เวลา 07.00 น.
วันธรรมดา เวลา 6.00 น.