ที่อยู่ บ้านหนองแสง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
เจ้าอาวาส คุณพ่อลิขิต เหลือหลาย

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา - น.