ที่อยู่ บ้านหนองรุง ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
เจ้าอาวาส คุณพ่ออมรรัตน์ บุญสุข

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ มิสซาฯ เวลา 07.00 น.
วันธรรมดา เวลา 06.00 น.
วันเสาร์ เวลา 06.00 น.