ที่อยู่ บ้านหนองคู 137 หมู่ 7 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
เจ้าอาวาส คุณพ่อสานิตย์ พลมาก

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.
วันธรรมดา เวลา 06.00 น.
วันเสาร์ เวลา 19.15 น.