ที่อยู่ บ้านหนองแก อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
เจ้าอาวาส คุณพ่อวีรเดช ศิลาโคตร

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ
วันเสาร์ มิสซาฯ เวลา 07.00 น.