ที่อยู่ บ้านนาสามขา ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
เจ้าอาวาส ประภาส ทองอินทร์

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันเสาร์ เวลา 19.00 น.