ที่อยู่ ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
เจ้าอาวาส คุณพ่ออรรณพ ใจทาน

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น.