วัดแม่พระฟาติมาบ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ที่อยู่ 120/2 ม.15 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าอาวาส คุณพ่อคำดี ทองมาก

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันธรรมดา เวลา 6.00 น.
วันเสาร์ เวลา 19.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.