ที่อยู่ บ้านนาดูนู 51 หมู่ 2 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
เจ้าอาวาส คุณพ่อชาญวิทย์ งามวงศ์

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.