ที่อยู่ บ้านนาจาน หมู่ 11 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
เจ้าอาวาส คุณพ่อสานิตย์ พลมาก

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ ที่ 1 และ 3 ของเดือน มิสซาฯ เวลา 10.00 น.