ที่อยู่ บ้านมะหรี่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
เจ้าอาวาส คุณพ่อวีรเดช ศิลาโคตร

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ
วันศุกร์ มิสซาฯ เวลา 18.30 น.