ที่อยู่ บ้านเหล่าอ่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
เจ้าอาวาส คุณพ่อลิขิต เหลือหลาย

วันอาทิตย์ มิสซาฯ เวลา - น.