วัดแม่พระเสด็จเยี่ยม บ้านคูสว่าง


    ที่อยู่ ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34100
    เจ้าอาวาส คุณพ่อวินัย ระติเดช

    ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ
    วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น.