ที่อยู่ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
เจ้าอาวาส คุณพ่อสมยศ แสวงนาม

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ มิสซาฯ เวลา 16.00 น.