ที่อยู่ บ้านโคกกลาง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
เจ้าอาวาส คุณพ่อลิขิต เหลือหลาย

วันอาทิตย์ มิสซาฯ เวลา 07.00 น.
วันธรรมดา เวลา 6.00 น.**ภาพจาก google map ปี 2014 เป็นที่ตั้งของวัดนักบุญอันนาบ้านโคกกลาง ปัจจุบันได้สร้างวัดหลังใหม่แล้ว ดังภาพข้างบน