ที่อยู่ บ้านห้วยกระแสน ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
เจ้าอาวาส คุณพ่อวีระวิทย์ สาสาย

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.