ที่อยู่ บ้านดวงเจริญ หมู่ 6 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
เจ้าอาวาส คุณพ่อศิริชัย พุดษา

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 7.30 น.
วันธรรมดา เวลา 6.30 น.