ที่อยู่ บ้านโนนสว่าง หมู่ 9 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ 34340
เจ้าอาวาส คุณพ่อสัมฤทธิ์ แสงวงศ์

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.