ที่อยู่ นิคมแปลง 2 อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
เจ้าอาวาส คุณพ่อนราธิป งามวงศ์

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 17.00 น.
วันธรรมดา เวลา 06.00 น.