ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านบัวท่า ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190
เจ้าอาวาส คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันธรรมดา เวลา 6.00 น.
วันเสาร์ เวลา 19.30 น.
วันอาทิตย์ มิสซาฯ เวลา 07.00 น.