ที่อยู่ บ้านดงฟานยืน หมู่ 5 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
เจ้าอาวาส คุณพ่อสัมฤทธิ์ แสงวงศ์

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.
วันธรรมดา เวลา 05.45 น.