ที่อยู่ บ้านเอือดน้อย ม.2 ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ 34250
เจ้าอาวาส คุณพ่อประภาส ทองอินทร์

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.
วันธรรมดา เวลา 06.00 น.
วันเสาร์ เวลา 06.00 น.