ที่อยู่ บ้านหนองคูน้อย ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
เจ้าอาวาส คุณพ่อพิทักษ์ จันทรกาญจน์

วันอาทิตย์ มิสซาฯ เวลา 07.00 น.
วันธรรมดา เวลา 6.00 น.
วันเสาร์ เวลา 19.30 น.