ที่อยู่ 30 หมู่ 9 บ้านท่าอุดม ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เจ้าอาวาส คุณพ่อวีระวิทย์ สาสาย

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.
วันธรรมดา เวลา 7.00 น.