ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ วันเสาร์ที่ 24 ต.ค. 2015

Thumbnail Image Table
IMG_0957.JPG
24/10/2558 9:34:56
Size (KB)  :  3,536 KB
IMG_0958.JPG
24/10/2558 9:36:08
Size (KB)  :  2,186 KB
IMG_0959.JPG
24/10/2558 9:37:14
Size (KB)  :  3,291 KB
IMG_0960.JPG
24/10/2558 9:37:48
Size (KB)  :  3,486 KB
IMG_0961.JPG
24/10/2558 9:38:36
Size (KB)  :  3,804 KB
IMG_0962.JPG
24/10/2558 9:40:50
Size (KB)  :  4,173 KB
IMG_0963.JPG
24/10/2558 9:41:10
Size (KB)  :  2,856 KB
IMG_0964.JPG
24/10/2558 9:47:02
Size (KB)  :  3,224 KB
IMG_0965.JPG
24/10/2558 9:49:44
Size (KB)  :  3,411 KB
IMG_0966.JPG
24/10/2558 9:49:52
Size (KB)  :  3,800 KB
IMG_0967.JPG
24/10/2558 9:50:08
Size (KB)  :  3,071 KB
IMG_0968.JPG
24/10/2558 9:54:00
Size (KB)  :  2,809 KB
IMG_0970.JPG
24/10/2558 9:58:28
Size (KB)  :  3,939 KB
IMG_0971.JPG
24/10/2558 9:59:44
Size (KB)  :  3,595 KB
IMG_0972.JPG
24/10/2558 10:02:36
Size (KB)  :  3,015 KB
IMG_0973.JPG
24/10/2558 10:05:10
Size (KB)  :  2,771 KB
IMG_0974.JPG
24/10/2558 10:05:22
Size (KB)  :  2,847 KB
IMG_0975.JPG
24/10/2558 10:05:38
Size (KB)  :  2,391 KB
IMG_0976.JPG
24/10/2558 10:06:00
Size (KB)  :  2,941 KB
IMG_0977.JPG
24/10/2558 10:06:18
Size (KB)  :  2,932 KB
IMG_0978.JPG
24/10/2558 10:06:46
Size (KB)  :  3,099 KB
IMG_0979.JPG
24/10/2558 10:07:18
Size (KB)  :  2,618 KB
IMG_0980.JPG
24/10/2558 10:08:00
Size (KB)  :  3,123 KB
IMG_0982.JPG
24/10/2558 10:08:54
Size (KB)  :  4,030 KB
IMG_0983.JPG
24/10/2558 10:09:54
Size (KB)  :  4,140 KB
IMG_0984.JPG
24/10/2558 10:09:56
Size (KB)  :  4,201 KB
IMG_0985.JPG
24/10/2558 10:10:00
Size (KB)  :  3,865 KB
IMG_0986.JPG
24/10/2558 10:10:02
Size (KB)  :  3,255 KB
IMG_0987.JPG
24/10/2558 10:10:04
Size (KB)  :  3,146 KB
IMG_0988.JPG
24/10/2558 10:10:10
Size (KB)  :  3,623 KB
IMG_0989.JPG
24/10/2558 10:10:10
Size (KB)  :  2,596 KB
IMG_0990.JPG
24/10/2558 10:10:18
Size (KB)  :  4,152 KB
IMG_0991.JPG
24/10/2558 10:10:20
Size (KB)  :  3,748 KB
IMG_0992.JPG
24/10/2558 10:10:24
Size (KB)  :  3,257 KB
IMG_0993.JPG
24/10/2558 10:10:52
Size (KB)  :  3,793 KB
IMG_0994.JPG
24/10/2558 10:11:02
Size (KB)  :  3,363 KB
IMG_0995.JPG
24/10/2558 10:11:14
Size (KB)  :  3,030 KB
IMG_0996.JPG
24/10/2558 10:11:22
Size (KB)  :  3,167 KB
IMG_0997.JPG
24/10/2558 10:11:28
Size (KB)  :  3,404 KB
IMG_0998.JPG
24/10/2558 10:11:34
Size (KB)  :  3,794 KB
IMG_0999.JPG
24/10/2558 10:11:36
Size (KB)  :  3,629 KB
IMG_1000.JPG
24/10/2558 10:11:52
Size (KB)  :  3,344 KB
IMG_1001.JPG
24/10/2558 10:12:30
Size (KB)  :  2,806 KB
IMG_1002.JPG
24/10/2558 10:12:58
Size (KB)  :  3,600 KB
IMG_1003.JPG
24/10/2558 10:13:02
Size (KB)  :  3,206 KB
IMG_1004.JPG
24/10/2558 10:14:18
Size (KB)  :  2,914 KB
IMG_1005.JPG
24/10/2558 10:15:16
Size (KB)  :  2,983 KB
IMG_1006.JPG
24/10/2558 10:15:52
Size (KB)  :  3,601 KB
IMG_1007.JPG
24/10/2558 10:17:04
Size (KB)  :  3,892 KB
IMG_1008.JPG
24/10/2558 10:17:16
Size (KB)  :  3,999 KB
IMG_1009.JPG
24/10/2558 10:17:26
Size (KB)  :  3,419 KB
IMG_1010.JPG
24/10/2558 10:18:16
Size (KB)  :  3,042 KB
IMG_1011.JPG
24/10/2558 10:19:00
Size (KB)  :  2,672 KB
IMG_1012.JPG
24/10/2558 10:19:38
Size (KB)  :  2,683 KB
IMG_1014.JPG
24/10/2558 10:19:54
Size (KB)  :  3,875 KB
IMG_1015.JPG
24/10/2558 10:20:04
Size (KB)  :  3,856 KB
IMG_1016.JPG
24/10/2558 10:22:58
Size (KB)  :  2,568 KB
IMG_1017.JPG
24/10/2558 10:23:30
Size (KB)  :  2,406 KB
IMG_1019.JPG
24/10/2558 10:29:06
Size (KB)  :  4,215 KB
IMG_1020.JPG
24/10/2558 10:29:18
Size (KB)  :  4,271 KB
IMG_1021.JPG
24/10/2558 10:29:38
Size (KB)  :  3,719 KB
IMG_1022.JPG
24/10/2558 10:33:18
Size (KB)  :  4,174 KB
IMG_1024.JPG
24/10/2558 10:37:26
Size (KB)  :  3,671 KB
IMG_1025.JPG
24/10/2558 10:37:38
Size (KB)  :  4,330 KB
IMG_1026.JPG
24/10/2558 10:37:52
Size (KB)  :  3,785 KB
IMG_1027.JPG
24/10/2558 10:38:12
Size (KB)  :  3,890 KB
IMG_1028.JPG
24/10/2558 10:39:20
Size (KB)  :  4,095 KB
IMG_1029.JPG
24/10/2558 10:39:50
Size (KB)  :  3,469 KB
IMG_1031.JPG
24/10/2558 10:43:38
Size (KB)  :  4,332 KB
IMG_1032.JPG
24/10/2558 10:44:40
Size (KB)  :  3,550 KB
IMG_1033.JPG
24/10/2558 10:45:28
Size (KB)  :  4,178 KB
IMG_1035.JPG
24/10/2558 10:58:10
Size (KB)  :  3,414 KB
IMG_1036.JPG
24/10/2558 11:01:42
Size (KB)  :  3,531 KB
IMG_1037.JPG
24/10/2558 11:02:44
Size (KB)  :  2,891 KB
IMG_1038.JPG
24/10/2558 11:02:58
Size (KB)  :  3,820 KB
IMG_1039.JPG
24/10/2558 11:05:10
Size (KB)  :  3,246 KB
IMG_1040.JPG
24/10/2558 11:05:26
Size (KB)  :  3,580 KB
IMG_1041.JPG
24/10/2558 11:06:14
Size (KB)  :  2,916 KB
IMG_1042.JPG
24/10/2558 11:06:34
Size (KB)  :  3,282 KB
IMG_1043.JPG
24/10/2558 11:07:24
Size (KB)  :  2,883 KB
IMG_1044.JPG
24/10/2558 11:08:04
Size (KB)  :  3,387 KB
IMG_1045.JPG
24/10/2558 11:08:08
Size (KB)  :  3,491 KB
IMG_1046.JPG
24/10/2558 11:08:22
Size (KB)  :  3,101 KB
IMG_1047.JPG
24/10/2558 11:08:28
Size (KB)  :  3,172 KB
IMG_1048.JPG
24/10/2558 11:08:32
Size (KB)  :  3,085 KB
IMG_1049.JPG
24/10/2558 11:08:40
Size (KB)  :  3,547 KB
IMG_1050.JPG
24/10/2558 11:08:44
Size (KB)  :  3,464 KB
IMG_1051.JPG
24/10/2558 11:08:56
Size (KB)  :  3,379 KB
IMG_1052.JPG
24/10/2558 11:09:04
Size (KB)  :  3,290 KB
IMG_1053.JPG
24/10/2558 11:09:18
Size (KB)  :  3,416 KB
IMG_1054.JPG
24/10/2558 11:09:28
Size (KB)  :  3,553 KB
IMG_1055.JPG
24/10/2558 11:09:44
Size (KB)  :  3,572 KB
IMG_1056.JPG
24/10/2558 11:10:16
Size (KB)  :  3,289 KB
IMG_1057.JPG
24/10/2558 11:10:22
Size (KB)  :  3,250 KB
IMG_1058.JPG
24/10/2558 11:10:40
Size (KB)  :  3,156 KB
IMG_1059.JPG
24/10/2558 11:11:06
Size (KB)  :  2,993 KB
IMG_1060.JPG
24/10/2558 11:11:16
Size (KB)  :  3,260 KB
IMG_1061.JPG
24/10/2558 11:11:32
Size (KB)  :  3,352 KB
IMG_1062.JPG
24/10/2558 11:11:48
Size (KB)  :  3,165 KB
IMG_1063.JPG
24/10/2558 11:12:10
Size (KB)  :  2,936 KB
Pages:     1 2