ฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ วันที่ 25 ก.ค. 2015

Thumbnail Image Table
IMG_6764.JPG
25/7/2558 9:29:26
Size (KB)  :  3,558 KB
IMG_6765.JPG
25/7/2558 9:31:22
Size (KB)  :  3,622 KB
IMG_6766.JPG
25/7/2558 9:32:22
Size (KB)  :  2,658 KB
IMG_6767.JPG
25/7/2558 9:34:02
Size (KB)  :  3,324 KB
IMG_6768.JPG
25/7/2558 9:36:00
Size (KB)  :  3,459 KB
IMG_6769.JPG
25/7/2558 9:40:42
Size (KB)  :  3,955 KB
IMG_6771.JPG
25/7/2558 9:49:24
Size (KB)  :  3,740 KB
IMG_6772.JPG
25/7/2558 9:52:38
Size (KB)  :  2,855 KB
IMG_6773.JPG
25/7/2558 9:52:42
Size (KB)  :  3,453 KB
IMG_6774.JPG
25/7/2558 9:53:14
Size (KB)  :  2,783 KB
IMG_6775.JPG
25/7/2558 9:53:38
Size (KB)  :  3,463 KB
IMG_6776.JPG
25/7/2558 9:53:54
Size (KB)  :  3,136 KB
IMG_6777.JPG
25/7/2558 9:54:22
Size (KB)  :  2,791 KB
IMG_6779.JPG
25/7/2558 9:54:46
Size (KB)  :  2,464 KB
IMG_6780.JPG
25/7/2558 9:54:54
Size (KB)  :  2,722 KB
IMG_6782.JPG
25/7/2558 9:55:32
Size (KB)  :  2,647 KB
IMG_6783.JPG
25/7/2558 9:56:00
Size (KB)  :  2,732 KB
IMG_6784.JPG
25/7/2558 9:56:24
Size (KB)  :  3,180 KB
IMG_6785.JPG
25/7/2558 9:57:02
Size (KB)  :  3,247 KB
IMG_6786.JPG
25/7/2558 9:57:46
Size (KB)  :  2,999 KB
IMG_6787.JPG
25/7/2558 9:58:40
Size (KB)  :  3,426 KB
IMG_6788.JPG
25/7/2558 9:59:12
Size (KB)  :  3,509 KB
IMG_6789.JPG
25/7/2558 9:59:28
Size (KB)  :  3,396 KB
IMG_6790.JPG
25/7/2558 10:01:20
Size (KB)  :  2,921 KB
IMG_6791.JPG
25/7/2558 10:01:48
Size (KB)  :  2,873 KB
IMG_6792.JPG
25/7/2558 10:03:22
Size (KB)  :  2,924 KB
IMG_6793.JPG
25/7/2558 10:04:38
Size (KB)  :  3,542 KB
IMG_6794.JPG
25/7/2558 10:05:14
Size (KB)  :  3,210 KB
IMG_6795.JPG
25/7/2558 10:05:46
Size (KB)  :  3,231 KB
IMG_6796.JPG
25/7/2558 10:05:58
Size (KB)  :  2,359 KB
IMG_6797.JPG
25/7/2558 10:06:22
Size (KB)  :  3,299 KB
IMG_6798.JPG
25/7/2558 10:06:36
Size (KB)  :  3,020 KB
IMG_6799.JPG
25/7/2558 10:06:52
Size (KB)  :  3,033 KB
IMG_6800.JPG
25/7/2558 10:07:00
Size (KB)  :  2,809 KB
IMG_6801.JPG
25/7/2558 10:07:12
Size (KB)  :  3,330 KB
IMG_6802.JPG
25/7/2558 10:07:14
Size (KB)  :  2,853 KB
IMG_6803.JPG
25/7/2558 10:07:26
Size (KB)  :  2,911 KB
IMG_6804.JPG
25/7/2558 10:07:30
Size (KB)  :  2,714 KB
IMG_6805.JPG
25/7/2558 10:07:36
Size (KB)  :  2,749 KB
IMG_6806.JPG
25/7/2558 10:07:38
Size (KB)  :  3,057 KB
IMG_6807.JPG
25/7/2558 10:07:50
Size (KB)  :  3,021 KB
IMG_6808.JPG
25/7/2558 10:08:10
Size (KB)  :  3,340 KB
IMG_6809.JPG
25/7/2558 10:08:12
Size (KB)  :  3,344 KB
IMG_6811.JPG
25/7/2558 10:08:36
Size (KB)  :  3,110 KB
IMG_6812.JPG
25/7/2558 10:08:40
Size (KB)  :  2,235 KB
IMG_6813.JPG
25/7/2558 10:08:50
Size (KB)  :  2,999 KB
IMG_6814.JPG
25/7/2558 10:08:54
Size (KB)  :  2,972 KB
IMG_6816.JPG
25/7/2558 10:10:14
Size (KB)  :  3,851 KB
IMG_6817.JPG
25/7/2558 10:10:50
Size (KB)  :  2,830 KB
IMG_6818.JPG
25/7/2558 10:11:00
Size (KB)  :  3,545 KB
IMG_6819.JPG
25/7/2558 10:11:14
Size (KB)  :  3,325 KB
IMG_6820.JPG
25/7/2558 10:11:30
Size (KB)  :  2,981 KB
IMG_6821.JPG
25/7/2558 10:11:36
Size (KB)  :  2,970 KB
IMG_6822.JPG
25/7/2558 10:11:42
Size (KB)  :  3,339 KB
IMG_6823.JPG
25/7/2558 10:11:54
Size (KB)  :  2,795 KB
IMG_6824.JPG
25/7/2558 10:12:06
Size (KB)  :  2,802 KB
IMG_6825.JPG
25/7/2558 10:12:48
Size (KB)  :  3,341 KB
IMG_6826.JPG
25/7/2558 10:13:12
Size (KB)  :  3,103 KB
IMG_6827.JPG
25/7/2558 10:13:30
Size (KB)  :  2,565 KB
IMG_6828.JPG
25/7/2558 10:13:56
Size (KB)  :  2,766 KB
IMG_6829.JPG
25/7/2558 10:14:28
Size (KB)  :  3,437 KB
IMG_6830.JPG
25/7/2558 10:14:38
Size (KB)  :  3,125 KB
IMG_6831.JPG
25/7/2558 10:14:46
Size (KB)  :  2,562 KB
IMG_6832.JPG
25/7/2558 10:15:00
Size (KB)  :  3,017 KB
IMG_6833.JPG
25/7/2558 10:15:20
Size (KB)  :  2,781 KB
IMG_6834.JPG
25/7/2558 10:15:46
Size (KB)  :  2,675 KB
IMG_6835.JPG
25/7/2558 10:20:54
Size (KB)  :  3,448 KB
IMG_6836.JPG
25/7/2558 10:21:14
Size (KB)  :  3,308 KB
IMG_6837.JPG
25/7/2558 10:21:20
Size (KB)  :  3,204 KB
IMG_6838.JPG
25/7/2558 10:21:26
Size (KB)  :  3,165 KB
IMG_6839.JPG
25/7/2558 10:21:28
Size (KB)  :  3,219 KB
IMG_6840.JPG
25/7/2558 10:21:54
Size (KB)  :  2,693 KB
IMG_6841.JPG
25/7/2558 10:22:08
Size (KB)  :  2,885 KB
IMG_6842.JPG
25/7/2558 10:22:20
Size (KB)  :  3,563 KB
IMG_6843.JPG
25/7/2558 10:31:36
Size (KB)  :  3,981 KB
IMG_6844.JPG
25/7/2558 10:31:50
Size (KB)  :  3,860 KB
IMG_6845.JPG
25/7/2558 10:32:48
Size (KB)  :  2,592 KB
IMG_6846.JPG
25/7/2558 10:34:28
Size (KB)  :  3,040 KB
IMG_6848.JPG
25/7/2558 10:35:54
Size (KB)  :  3,676 KB
IMG_6849.JPG
25/7/2558 10:36:42
Size (KB)  :  2,812 KB
IMG_6850.JPG
25/7/2558 10:37:56
Size (KB)  :  3,587 KB
IMG_6851.JPG
25/7/2558 10:38:30
Size (KB)  :  3,193 KB
IMG_6852.JPG
25/7/2558 10:41:08
Size (KB)  :  2,501 KB
IMG_6853.JPG
25/7/2558 10:41:40
Size (KB)  :  3,436 KB
IMG_6854.JPG
25/7/2558 10:42:10
Size (KB)  :  2,541 KB
IMG_6855.JPG
25/7/2558 10:43:32
Size (KB)  :  3,702 KB
IMG_6856.JPG
25/7/2558 10:43:54
Size (KB)  :  2,978 KB
IMG_6857.JPG
25/7/2558 10:44:58
Size (KB)  :  3,134 KB
IMG_6858.JPG
25/7/2558 10:45:00
Size (KB)  :  2,793 KB
IMG_6859.JPG
25/7/2558 10:45:04
Size (KB)  :  3,607 KB
IMG_6860.JPG
25/7/2558 10:47:22
Size (KB)  :  3,697 KB
IMG_6861.JPG
25/7/2558 10:48:12
Size (KB)  :  3,490 KB
IMG_6862.JPG
25/7/2558 10:49:06
Size (KB)  :  3,602 KB
IMG_6863.JPG
25/7/2558 10:54:58
Size (KB)  :  3,397 KB
IMG_6864.JPG
25/7/2558 11:01:42
Size (KB)  :  2,618 KB
IMG_6865.JPG
25/7/2558 11:01:54
Size (KB)  :  2,474 KB
IMG_6866.JPG
25/7/2558 11:02:52
Size (KB)  :  3,691 KB
IMG_6867.JPG
25/7/2558 11:03:10
Size (KB)  :  3,803 KB
IMG_6868.JPG
25/7/2558 11:03:38
Size (KB)  :  3,386 KB
IMG_6869.JPG
25/7/2558 11:04:18
Size (KB)  :  3,835 KB
Pages:     1 2