พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา

เกิด

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ.1945 ( 2488 ) ที่บ้านช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็นบุตรของนายคำจีน และนางคำป่อง ไชยรา เป็นบุตรคนที่ 9 ในจำนวนพี่น้อง 10 คน  

การศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง
มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
B.A (Philosophy) Holy Redeemer College, Wisconcin
M.R.E. (Religious Education) Mount Saint Alphosus Seminary,New York
M.Div.(Divinity) Mount Saint Alphosus Seminary,New York

ชีวิตพระสงฆ์-พระสังฆราช

-ถวายตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ.1969 ที่ไมโคโนโมวอร์ค มลรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1975 ที่บ้านเณร โฮลี รีดีมเมอร์ เมืองวอเตอร์ฟอร์ต มลรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
- เป็นสงฆ์ผู้ช่วยประจำหมู่บ้านห้วยเซือม ห้วยเล็บมือ ชัยพร เวียงคุก บ้านม่วง บ้านชาด สังฆมณฑลอุดรธานี
- เป็นอธิการบ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา ปี ค.ศ. 1979
- เป็นอธิการบ้านกรุงเทพฯ ศูนย์กลางของคณะ และเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาไถ่ ปี 1981
- เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านห้วยหินลาด และวัดนักบุญลูซีอา นิคมน้ำพอง จังหวัดขอนก่อน พร้อมทำงานอภิบาลผู้ป่วยโรคเรื้อนและคนพิการ ปี ค.ศ.1987
- ได้รับเลือกเป็นอธิการเจ้าคณะ ปี ค.ศ. 1993 อยู่ในตำแหน่งนี้ 3 สมัย
- รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการงานสงเคราะห์ เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน โรงเรียนอาชีวะ พระมหาไถ่เพื่อคนพิการ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ โรงเรียนโสตพัฒนาที่พัทยา ทำงานต่อจากคุณพ่อเรย์มอน เอ เบร็นนัน ปี ค.ศ.2002
-เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญนโคลัส พัทยา พฤศจิกายน ค.ศ. 2005
- ในวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ.2006 ซึ่งเป็น "วันสมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์" พระอัครสังฆราช ซัลวาโตเร เพ็นนัคคีโอ เอกอัครสมณทูต รัฐวาติกันประจำประเทศไทย ประกาศว่า สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราช สังฆมณฑลอุบลราชธานี สืบต่อจากพระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
-อภิเษกเป็นสังฆราชประจำสังฆมณฑลอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ค.2006 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
   
 

คติพจน์ NOLITE TIMERE “อย่ากลัวเลย”