29 ส.ค. 2015 - ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.อำนาจเจริญ

Thumbnail Image Table
_MG_9322.JPG
29/8/2558 10:27:22
Size (KB)  :  3,086 KB
_MG_9323.JPG
29/8/2558 10:27:26
Size (KB)  :  3,091 KB
_MG_9325.JPG
29/8/2558 10:31:56
Size (KB)  :  2,783 KB
_MG_9326.JPG
29/8/2558 10:32:00
Size (KB)  :  2,819 KB
_MG_9327.JPG
29/8/2558 10:32:02
Size (KB)  :  2,790 KB
_MG_9328.JPG
29/8/2558 10:33:30
Size (KB)  :  3,408 KB
_MG_9329.JPG
29/8/2558 10:33:44
Size (KB)  :  3,269 KB
_MG_9335.JPG
29/8/2558 10:53:04
Size (KB)  :  2,919 KB
_MG_9336.JPG
29/8/2558 10:53:06
Size (KB)  :  2,957 KB
_MG_9338.JPG
29/8/2558 10:53:28
Size (KB)  :  3,108 KB
_MG_9340.JPG
29/8/2558 10:53:42
Size (KB)  :  2,873 KB
_MG_9344.JPG
29/8/2558 10:58:48
Size (KB)  :  3,663 KB
_MG_9350.JPG
29/8/2558 11:17:14
Size (KB)  :  2,772 KB
_MG_9351.JPG
29/8/2558 11:17:18
Size (KB)  :  2,980 KB
_MG_9352.JPG
29/8/2558 11:17:20
Size (KB)  :  3,012 KB
_MG_9354.JPG
29/8/2558 11:17:26
Size (KB)  :  3,094 KB
_MG_9355.JPG
29/8/2558 11:17:28
Size (KB)  :  3,007 KB
_MG_9356.JPG
29/8/2558 11:17:38
Size (KB)  :  2,946 KB
_MG_9357.JPG
29/8/2558 11:17:40
Size (KB)  :  2,815 KB
_MG_9358.JPG
29/8/2558 11:17:42
Size (KB)  :  3,359 KB
_MG_9359.JPG
29/8/2558 11:17:58
Size (KB)  :  2,928 KB
_MG_9361.JPG
29/8/2558 11:18:02
Size (KB)  :  3,067 KB
_MG_9362.JPG
29/8/2558 11:18:22
Size (KB)  :  2,971 KB
_MG_9365.JPG
29/8/2558 11:19:08
Size (KB)  :  3,157 KB
_MG_9366.JPG
29/8/2558 11:19:14
Size (KB)  :  3,040 KB
_MG_9367.JPG
29/8/2558 11:19:26
Size (KB)  :  2,789 KB
_MG_9368.JPG
29/8/2558 11:19:30
Size (KB)  :  2,551 KB
_MG_9370.JPG
29/8/2558 11:19:56
Size (KB)  :  3,599 KB
_MG_9372.JPG
29/8/2558 11:20:02
Size (KB)  :  3,682 KB
_MG_9373.JPG
29/8/2558 11:20:04
Size (KB)  :  3,355 KB
_MG_9374.JPG
29/8/2558 11:20:26
Size (KB)  :  3,269 KB
_MG_9375.JPG
29/8/2558 11:20:34
Size (KB)  :  3,148 KB
_MG_9377.JPG
29/8/2558 11:20:44
Size (KB)  :  3,258 KB
_MG_9378.JPG
29/8/2558 11:20:50
Size (KB)  :  3,352 KB
_MG_9380.JPG
29/8/2558 11:20:54
Size (KB)  :  2,758 KB
_MG_9381.JPG
29/8/2558 11:20:56
Size (KB)  :  2,854 KB
_MG_9382.JPG
29/8/2558 11:20:56
Size (KB)  :  2,903 KB
_MG_9383.JPG
29/8/2558 11:21:38
Size (KB)  :  3,110 KB
_MG_9384.JPG
29/8/2558 11:21:42
Size (KB)  :  2,976 KB
_MG_9386.JPG
29/8/2558 11:21:48
Size (KB)  :  2,860 KB
_MG_9388.JPG
29/8/2558 11:25:56
Size (KB)  :  3,209 KB
_MG_9389.JPG
29/8/2558 11:25:58
Size (KB)  :  3,393 KB
_MG_9390.JPG
29/8/2558 11:26:00
Size (KB)  :  3,456 KB
_MG_9391.JPG
29/8/2558 11:26:04
Size (KB)  :  3,191 KB
_MG_9393.JPG
29/8/2558 11:26:44
Size (KB)  :  3,304 KB
_MG_9394.JPG
29/8/2558 11:26:46
Size (KB)  :  3,303 KB
_MG_9396.JPG
29/8/2558 11:26:48
Size (KB)  :  3,093 KB
_MG_9397.JPG
29/8/2558 11:26:50
Size (KB)  :  3,404 KB
_MG_9399.JPG
29/8/2558 11:29:54
Size (KB)  :  3,123 KB
_MG_9400.JPG
29/8/2558 11:30:04
Size (KB)  :  3,263 KB
_MG_9401.JPG
29/8/2558 11:30:56
Size (KB)  :  2,888 KB
_MG_9402.JPG
29/8/2558 11:30:58
Size (KB)  :  2,811 KB
_MG_9403.JPG
29/8/2558 11:35:38
Size (KB)  :  3,536 KB
_MG_9405.JPG
29/8/2558 11:35:46
Size (KB)  :  3,480 KB
_MG_9406.JPG
29/8/2558 11:36:04
Size (KB)  :  2,863 KB
_MG_9407.JPG
29/8/2558 11:36:40
Size (KB)  :  2,973 KB
_MG_9408.JPG
29/8/2558 11:36:48
Size (KB)  :  3,159 KB
_MG_9409.JPG
29/8/2558 11:36:50
Size (KB)  :  3,173 KB
_MG_9410.JPG
29/8/2558 11:36:54
Size (KB)  :  3,188 KB
_MG_9411.JPG
29/8/2558 11:37:00
Size (KB)  :  3,395 KB
_MG_9412.JPG
29/8/2558 11:37:02
Size (KB)  :  3,322 KB
_MG_9413.JPG
29/8/2558 11:37:08
Size (KB)  :  3,261 KB
_MG_9414.JPG
29/8/2558 11:37:14
Size (KB)  :  3,375 KB
_MG_9415.JPG
29/8/2558 11:37:16
Size (KB)  :  3,681 KB
_MG_9416.JPG
29/8/2558 11:37:18
Size (KB)  :  3,656 KB
_MG_9417.JPG
29/8/2558 11:37:24
Size (KB)  :  3,598 KB
_MG_9418.JPG
29/8/2558 11:37:26
Size (KB)  :  3,544 KB
_MG_9419.JPG
29/8/2558 11:37:40
Size (KB)  :  2,983 KB
_MG_9420.JPG
29/8/2558 11:37:52
Size (KB)  :  2,787 KB
_MG_9422.JPG
29/8/2558 11:38:16
Size (KB)  :  3,181 KB
_MG_9423.JPG
29/8/2558 11:38:38
Size (KB)  :  2,837 KB
_MG_9426.JPG
29/8/2558 11:39:32
Size (KB)  :  2,931 KB
_MG_9427.JPG
29/8/2558 11:39:34
Size (KB)  :  3,010 KB
_MG_9428.JPG
29/8/2558 11:39:48
Size (KB)  :  3,095 KB
_MG_9429.JPG
29/8/2558 11:39:50
Size (KB)  :  3,095 KB
_MG_9430.JPG
29/8/2558 11:39:52
Size (KB)  :  2,893 KB
_MG_9431.JPG
29/8/2558 11:40:16
Size (KB)  :  3,152 KB
_MG_9432.JPG
29/8/2558 11:40:16
Size (KB)  :  3,128 KB
_MG_9433.JPG
29/8/2558 11:40:32
Size (KB)  :  2,784 KB
_MG_9434.JPG
29/8/2558 11:40:36
Size (KB)  :  2,756 KB
_MG_9435.JPG
29/8/2558 11:40:38
Size (KB)  :  2,573 KB
_MG_9436.JPG
29/8/2558 11:40:48
Size (KB)  :  3,375 KB
_MG_9437.JPG
29/8/2558 11:40:48
Size (KB)  :  3,273 KB
_MG_9438.JPG
29/8/2558 11:43:02
Size (KB)  :  2,759 KB
_MG_9440.JPG
29/8/2558 11:44:40
Size (KB)  :  2,469 KB
_MG_9441.JPG
29/8/2558 11:44:54
Size (KB)  :  3,278 KB
_MG_9443.JPG
29/8/2558 11:44:56
Size (KB)  :  3,145 KB
_MG_9444.JPG
29/8/2558 11:45:50
Size (KB)  :  2,315 KB
_MG_9445.JPG
29/8/2558 11:47:52
Size (KB)  :  2,983 KB
_MG_9446.JPG
29/8/2558 11:47:54
Size (KB)  :  3,094 KB
_MG_9447.JPG
29/8/2558 11:48:02
Size (KB)  :  2,759 KB
_MG_9448.JPG
29/8/2558 11:48:02
Size (KB)  :  2,950 KB
_MG_9449.JPG
29/8/2558 11:48:10
Size (KB)  :  3,073 KB
_MG_9450.JPG
29/8/2558 11:48:12
Size (KB)  :  3,319 KB
_MG_9451.JPG
29/8/2558 11:48:18
Size (KB)  :  3,082 KB
_MG_9453.JPG
29/8/2558 11:48:28
Size (KB)  :  3,380 KB
_MG_9454.JPG
29/8/2558 11:50:06
Size (KB)  :  2,671 KB
_MG_9455.JPG
29/8/2558 11:50:10
Size (KB)  :  2,515 KB
_MG_9456.JPG
29/8/2558 11:50:16
Size (KB)  :  2,953 KB
_MG_9459.JPG
29/8/2558 11:53:12
Size (KB)  :  3,279 KB
Pages:     1 2