วันที่ 24 มกราคม 2016 - ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ณ วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ. อุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_5469.JPG
24/1/2559 16:48:26
Size (KB)  :  3,080 KB
IMG_5470.JPG
24/1/2559 16:49:00
Size (KB)  :  2,997 KB
IMG_5471.JPG
24/1/2559 16:49:36
Size (KB)  :  2,723 KB
IMG_5472.JPG
24/1/2559 16:49:44
Size (KB)  :  3,149 KB
IMG_5473.JPG
24/1/2559 16:50:36
Size (KB)  :  2,350 KB
IMG_5474.JPG
24/1/2559 16:54:18
Size (KB)  :  3,096 KB
IMG_5475.JPG
24/1/2559 16:55:12
Size (KB)  :  3,450 KB
IMG_5476.JPG
24/1/2559 16:56:06
Size (KB)  :  3,573 KB
IMG_5477.JPG
24/1/2559 16:57:12
Size (KB)  :  2,369 KB
IMG_5478.JPG
24/1/2559 16:59:46
Size (KB)  :  2,065 KB
IMG_5479.JPG
24/1/2559 16:59:50
Size (KB)  :  2,693 KB
IMG_5480.JPG
24/1/2559 17:00:24
Size (KB)  :  2,436 KB
IMG_5481.JPG
24/1/2559 17:01:42
Size (KB)  :  2,472 KB
IMG_5482.JPG
24/1/2559 17:03:06
Size (KB)  :  2,974 KB
IMG_5483.JPG
24/1/2559 17:03:08
Size (KB)  :  2,995 KB
IMG_5484.JPG
24/1/2559 17:03:10
Size (KB)  :  2,760 KB
IMG_5485.JPG
24/1/2559 17:07:36
Size (KB)  :  2,573 KB
IMG_5486.JPG
24/1/2559 17:07:44
Size (KB)  :  2,910 KB
IMG_5487.JPG
24/1/2559 17:09:32
Size (KB)  :  3,926 KB
IMG_5488.JPG
24/1/2559 17:11:24
Size (KB)  :  3,202 KB
IMG_5489.JPG
24/1/2559 17:12:36
Size (KB)  :  2,564 KB
IMG_5490.JPG
24/1/2559 17:13:00
Size (KB)  :  3,211 KB
IMG_5491.JPG
24/1/2559 17:14:18
Size (KB)  :  3,317 KB
IMG_5492.JPG
24/1/2559 17:23:28
Size (KB)  :  2,316 KB
IMG_5493.JPG
24/1/2559 17:23:46
Size (KB)  :  2,838 KB
IMG_5494.JPG
24/1/2559 17:23:58
Size (KB)  :  3,836 KB
IMG_5495.JPG
24/1/2559 17:24:36
Size (KB)  :  2,472 KB
IMG_5496.JPG
24/1/2559 17:24:42
Size (KB)  :  2,346 KB
IMG_5497.JPG
24/1/2559 17:25:04
Size (KB)  :  2,753 KB
IMG_5498.JPG
24/1/2559 17:25:04
Size (KB)  :  3,100 KB
IMG_5499.JPG
24/1/2559 17:25:32
Size (KB)  :  2,880 KB
IMG_5500.JPG
24/1/2559 17:26:20
Size (KB)  :  2,640 KB
IMG_5501.JPG
24/1/2559 17:26:54
Size (KB)  :  3,181 KB
IMG_5502.JPG
24/1/2559 17:27:52
Size (KB)  :  2,585 KB
IMG_5503.JPG
24/1/2559 17:27:54
Size (KB)  :  2,861 KB
IMG_5504.JPG
24/1/2559 17:27:58
Size (KB)  :  2,675 KB
IMG_5505.JPG
24/1/2559 17:28:00
Size (KB)  :  2,587 KB
IMG_5506.JPG
24/1/2559 17:28:04
Size (KB)  :  2,531 KB
IMG_5507.JPG
24/1/2559 17:28:06
Size (KB)  :  2,828 KB
IMG_5508.JPG
24/1/2559 17:28:08
Size (KB)  :  2,766 KB
IMG_5509.JPG
24/1/2559 17:28:16
Size (KB)  :  2,993 KB
IMG_5510.JPG
24/1/2559 17:28:40
Size (KB)  :  2,242 KB
IMG_5511.JPG
24/1/2559 17:28:54
Size (KB)  :  2,836 KB
IMG_5512.JPG
24/1/2559 17:28:58
Size (KB)  :  3,093 KB
IMG_5513.JPG
24/1/2559 17:29:12
Size (KB)  :  3,369 KB
IMG_5514.JPG
24/1/2559 17:29:28
Size (KB)  :  2,856 KB
IMG_5515.JPG
24/1/2559 17:29:34
Size (KB)  :  2,797 KB
IMG_5516.JPG
24/1/2559 17:29:48
Size (KB)  :  3,367 KB
IMG_5517.JPG
24/1/2559 17:30:30
Size (KB)  :  3,417 KB
IMG_5518.JPG
24/1/2559 17:31:14
Size (KB)  :  3,207 KB
IMG_5519.JPG
24/1/2559 17:31:32
Size (KB)  :  3,714 KB
IMG_5520.JPG
24/1/2559 17:32:08
Size (KB)  :  2,342 KB
IMG_5521.JPG
24/1/2559 17:32:42
Size (KB)  :  3,460 KB
IMG_5522.JPG
24/1/2559 17:33:04
Size (KB)  :  3,588 KB
IMG_5523.JPG
24/1/2559 17:34:24
Size (KB)  :  2,460 KB
IMG_5524.JPG
24/1/2559 17:35:26
Size (KB)  :  2,936 KB
IMG_5525.JPG
24/1/2559 17:35:28
Size (KB)  :  2,740 KB
IMG_5526.JPG
24/1/2559 17:35:30
Size (KB)  :  2,626 KB
IMG_5527.JPG
24/1/2559 17:36:02
Size (KB)  :  2,574 KB
IMG_5528.JPG
24/1/2559 17:36:08
Size (KB)  :  3,081 KB
IMG_5529.JPG
24/1/2559 17:37:12
Size (KB)  :  3,158 KB
IMG_5530.JPG
24/1/2559 17:37:18
Size (KB)  :  3,209 KB
IMG_5531.JPG
24/1/2559 17:37:44
Size (KB)  :  3,111 KB
IMG_5532.JPG
24/1/2559 17:38:04
Size (KB)  :  2,990 KB
IMG_5533.JPG
24/1/2559 17:38:12
Size (KB)  :  2,970 KB
IMG_5534.JPG
24/1/2559 17:38:32
Size (KB)  :  2,282 KB
IMG_5535.JPG
24/1/2559 17:38:52
Size (KB)  :  3,169 KB
IMG_5536.JPG
24/1/2559 17:40:32
Size (KB)  :  3,418 KB
IMG_5537.JPG
24/1/2559 17:40:54
Size (KB)  :  3,853 KB
IMG_5538.JPG
24/1/2559 17:41:56
Size (KB)  :  3,281 KB
IMG_5539.JPG
24/1/2559 17:42:18
Size (KB)  :  3,716 KB
IMG_5540.JPG
24/1/2559 17:42:50
Size (KB)  :  3,117 KB
IMG_5541.JPG
24/1/2559 17:46:42
Size (KB)  :  2,824 KB
IMG_5542.JPG
24/1/2559 17:46:44
Size (KB)  :  3,731 KB
IMG_5543.JPG
24/1/2559 17:47:20
Size (KB)  :  3,395 KB
IMG_5544.JPG
24/1/2559 17:47:40
Size (KB)  :  4,042 KB
IMG_5545.JPG
24/1/2559 17:48:02
Size (KB)  :  3,904 KB
IMG_5546.JPG
24/1/2559 17:48:34
Size (KB)  :  3,057 KB
IMG_5547.JPG
24/1/2559 17:49:04
Size (KB)  :  2,544 KB
IMG_5548.JPG
24/1/2559 17:49:42
Size (KB)  :  3,508 KB
IMG_5550.JPG
24/1/2559 17:53:30
Size (KB)  :  3,163 KB
IMG_5551.JPG
24/1/2559 17:54:06
Size (KB)  :  3,610 KB
IMG_5552.JPG
24/1/2559 17:55:22
Size (KB)  :  3,309 KB
IMG_5553.JPG
24/1/2559 17:55:34
Size (KB)  :  3,431 KB
IMG_5554.JPG
24/1/2559 17:56:00
Size (KB)  :  3,652 KB
IMG_5555.JPG
24/1/2559 17:56:20
Size (KB)  :  3,588 KB
IMG_5556.JPG
24/1/2559 17:57:50
Size (KB)  :  3,216 KB
IMG_5557.JPG
24/1/2559 17:58:00
Size (KB)  :  2,910 KB
IMG_5558.JPG
24/1/2559 18:00:12
Size (KB)  :  3,138 KB
IMG_5559.JPG
24/1/2559 18:02:48
Size (KB)  :  2,904 KB
IMG_5560.JPG
24/1/2559 18:02:56
Size (KB)  :  3,403 KB
IMG_5561.JPG
24/1/2559 18:03:40
Size (KB)  :  3,486 KB
IMG_5562.JPG
24/1/2559 18:04:40
Size (KB)  :  3,292 KB
IMG_5563.JPG
24/1/2559 18:05:46
Size (KB)  :  3,274 KB
IMG_5564.JPG
24/1/2559 18:05:54
Size (KB)  :  3,474 KB
IMG_5565.JPG
24/1/2559 18:06:06
Size (KB)  :  2,806 KB
IMG_5566.JPG
24/1/2559 18:07:00
Size (KB)  :  3,261 KB
IMG_5567.JPG
24/1/2559 18:07:32
Size (KB)  :  3,222 KB
IMG_5568.JPG
24/1/2559 18:08:02
Size (KB)  :  3,519 KB
IMG_5569.JPG
24/1/2559 18:08:22
Size (KB)  :  2,970 KB
Pages:     1 2