ชุมนุมเยาวชน สังฆมณฑลอุบลราชธานี โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 19 กันยายน 2015 ณ บ้านเณรคริสตประจักษ์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_9044.JPG
19/9/2558 9:09:34
Size (KB)  :  2,414 KB
IMG_9045.JPG
19/9/2558 9:16:20
Size (KB)  :  2,734 KB
IMG_9046.JPG
19/9/2558 9:16:32
Size (KB)  :  3,680 KB
IMG_9047.JPG
19/9/2558 9:16:42
Size (KB)  :  3,529 KB
IMG_9048.JPG
19/9/2558 9:19:08
Size (KB)  :  3,079 KB
IMG_9049.JPG
19/9/2558 9:26:00
Size (KB)  :  3,765 KB
IMG_9050.JPG
19/9/2558 9:27:14
Size (KB)  :  3,620 KB
IMG_9051.JPG
19/9/2558 9:27:18
Size (KB)  :  3,038 KB
IMG_9052.JPG
19/9/2558 9:28:00
Size (KB)  :  4,141 KB
IMG_9053.JPG
19/9/2558 9:28:48
Size (KB)  :  3,102 KB
IMG_9054.JPG
19/9/2558 9:29:06
Size (KB)  :  3,103 KB
IMG_9055.JPG
19/9/2558 9:29:12
Size (KB)  :  2,795 KB
IMG_9056.JPG
19/9/2558 9:29:52
Size (KB)  :  2,932 KB
IMG_9057.JPG
19/9/2558 9:30:44
Size (KB)  :  2,964 KB
IMG_9058.JPG
19/9/2558 9:30:52
Size (KB)  :  4,258 KB
IMG_9059.JPG
19/9/2558 9:30:54
Size (KB)  :  4,008 KB
IMG_9060.JPG
19/9/2558 9:31:00
Size (KB)  :  5,721 KB
IMG_9061.JPG
19/9/2558 9:32:04
Size (KB)  :  3,927 KB
IMG_9062.JPG
19/9/2558 9:32:06
Size (KB)  :  3,981 KB
IMG_9063.JPG
19/9/2558 9:32:06
Size (KB)  :  4,304 KB
IMG_9064.JPG
19/9/2558 9:32:06
Size (KB)  :  4,236 KB
IMG_9065.JPG
19/9/2558 9:32:10
Size (KB)  :  4,025 KB
IMG_9066.JPG
19/9/2558 9:32:10
Size (KB)  :  4,006 KB
IMG_9067.JPG
19/9/2558 9:32:12
Size (KB)  :  4,125 KB
IMG_9068.JPG
19/9/2558 9:32:12
Size (KB)  :  3,918 KB
IMG_9069.JPG
19/9/2558 9:32:14
Size (KB)  :  3,774 KB
IMG_9070.JPG
19/9/2558 9:32:14
Size (KB)  :  3,863 KB
IMG_9071.JPG
19/9/2558 9:32:20
Size (KB)  :  4,095 KB
IMG_9072.JPG
19/9/2558 9:32:20
Size (KB)  :  4,200 KB
IMG_9073.JPG
19/9/2558 9:32:22
Size (KB)  :  4,180 KB
IMG_9074.JPG
19/9/2558 9:32:22
Size (KB)  :  4,226 KB
IMG_9075.JPG
19/9/2558 9:32:24
Size (KB)  :  3,640 KB
IMG_9076.JPG
19/9/2558 9:32:24
Size (KB)  :  3,476 KB
IMG_9077.JPG
19/9/2558 9:32:28
Size (KB)  :  3,621 KB
IMG_9078.JPG
19/9/2558 9:32:28
Size (KB)  :  3,623 KB
IMG_9079.JPG
19/9/2558 9:32:32
Size (KB)  :  3,709 KB
IMG_9080.JPG
19/9/2558 9:32:32
Size (KB)  :  3,715 KB
IMG_9081.JPG
19/9/2558 9:32:52
Size (KB)  :  3,553 KB
IMG_9082.JPG
19/9/2558 9:32:52
Size (KB)  :  3,159 KB
IMG_9084.JPG
19/9/2558 9:34:16
Size (KB)  :  4,031 KB
IMG_9085.JPG
19/9/2558 9:34:16
Size (KB)  :  4,031 KB
IMG_9086.JPG
19/9/2558 9:34:18
Size (KB)  :  3,928 KB
IMG_9087.JPG
19/9/2558 9:34:18
Size (KB)  :  3,946 KB
IMG_9088.JPG
19/9/2558 9:35:54
Size (KB)  :  4,188 KB
IMG_9089.JPG
19/9/2558 9:35:56
Size (KB)  :  4,185 KB
IMG_9090.JPG
19/9/2558 9:36:04
Size (KB)  :  3,256 KB
IMG_9091.JPG
19/9/2558 9:36:08
Size (KB)  :  3,277 KB
IMG_9092.JPG
19/9/2558 9:36:22
Size (KB)  :  3,381 KB
IMG_9093.JPG
19/9/2558 9:36:38
Size (KB)  :  4,179 KB
IMG_9094.JPG
19/9/2558 9:41:04
Size (KB)  :  3,747 KB
IMG_9096.JPG
19/9/2558 9:43:58
Size (KB)  :  4,005 KB
IMG_9097.JPG
19/9/2558 9:46:56
Size (KB)  :  4,470 KB
IMG_9098.JPG
19/9/2558 9:47:20
Size (KB)  :  3,973 KB
IMG_9099.JPG
19/9/2558 9:51:44
Size (KB)  :  3,698 KB
IMG_9100.JPG
19/9/2558 9:51:58
Size (KB)  :  3,728 KB
IMG_9101.JPG
19/9/2558 9:52:40
Size (KB)  :  3,747 KB
IMG_9102.JPG
19/9/2558 9:52:56
Size (KB)  :  4,040 KB
IMG_9103.JPG
19/9/2558 9:53:14
Size (KB)  :  4,130 KB
IMG_9105.JPG
19/9/2558 9:55:46
Size (KB)  :  3,893 KB
IMG_9106.JPG
19/9/2558 9:55:56
Size (KB)  :  4,036 KB
IMG_9107.JPG
19/9/2558 9:56:08
Size (KB)  :  3,638 KB
IMG_9108.JPG
19/9/2558 9:56:22
Size (KB)  :  4,118 KB
IMG_9109.JPG
19/9/2558 9:57:04
Size (KB)  :  4,265 KB
IMG_9110.JPG
19/9/2558 9:57:30
Size (KB)  :  4,184 KB
IMG_9111.JPG
19/9/2558 9:57:52
Size (KB)  :  4,241 KB
IMG_9112.JPG
19/9/2558 9:58:04
Size (KB)  :  3,974 KB
IMG_9113.JPG
19/9/2558 9:58:50
Size (KB)  :  4,009 KB
IMG_9114.JPG
19/9/2558 9:59:18
Size (KB)  :  4,008 KB
IMG_9115.JPG
19/9/2558 9:59:30
Size (KB)  :  3,434 KB
IMG_9116.JPG
19/9/2558 9:59:50
Size (KB)  :  4,140 KB
IMG_9117.JPG
19/9/2558 10:00:00
Size (KB)  :  4,192 KB
IMG_9118.JPG
19/9/2558 10:00:14
Size (KB)  :  4,098 KB
IMG_9119.JPG
19/9/2558 10:00:46
Size (KB)  :  3,834 KB
IMG_9120.JPG
19/9/2558 10:01:06
Size (KB)  :  3,620 KB
IMG_9121.JPG
19/9/2558 10:01:28
Size (KB)  :  4,149 KB
IMG_9122.JPG
19/9/2558 10:01:50
Size (KB)  :  4,231 KB
IMG_9123.JPG
19/9/2558 10:02:06
Size (KB)  :  3,953 KB
IMG_9124.JPG
19/9/2558 10:02:20
Size (KB)  :  4,291 KB
IMG_9125.JPG
19/9/2558 10:02:28
Size (KB)  :  4,046 KB
IMG_9126.JPG
19/9/2558 10:03:14
Size (KB)  :  3,810 KB
IMG_9127.JPG
19/9/2558 10:03:36
Size (KB)  :  3,548 KB
IMG_9128.JPG
19/9/2558 10:03:50
Size (KB)  :  3,456 KB
IMG_9130.JPG
19/9/2558 10:09:00
Size (KB)  :  3,870 KB
IMG_9131.JPG
19/9/2558 10:09:22
Size (KB)  :  4,388 KB
IMG_9132.JPG
19/9/2558 10:10:14
Size (KB)  :  3,965 KB
IMG_9133.JPG
19/9/2558 10:11:12
Size (KB)  :  3,467 KB
IMG_9134.JPG
19/9/2558 10:11:22
Size (KB)  :  3,629 KB
IMG_9135.JPG
19/9/2558 10:11:44
Size (KB)  :  3,744 KB
IMG_9136.JPG
19/9/2558 10:12:14
Size (KB)  :  3,950 KB
IMG_9137.JPG
19/9/2558 10:12:40
Size (KB)  :  3,808 KB
IMG_9138.JPG
19/9/2558 10:13:50
Size (KB)  :  3,764 KB
IMG_9139.JPG
19/9/2558 10:15:00
Size (KB)  :  4,686 KB
IMG_9141.JPG
19/9/2558 10:15:16
Size (KB)  :  3,632 KB
IMG_9142.JPG
19/9/2558 10:15:16
Size (KB)  :  3,627 KB
IMG_9143.JPG
19/9/2558 10:16:30
Size (KB)  :  3,375 KB
IMG_9144.JPG
19/9/2558 10:16:30
Size (KB)  :  3,461 KB
IMG_9145.JPG
19/9/2558 10:16:52
Size (KB)  :  3,719 KB
IMG_9146.JPG
19/9/2558 10:18:50
Size (KB)  :  4,304 KB
IMG_9147.JPG
19/9/2558 10:19:34
Size (KB)  :  3,113 KB
IMG_9148.JPG
19/9/2558 10:20:56
Size (KB)  :  2,285 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7