ฉลองวัดพระคริสตศิรประภา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วันที่ 8 สิงหาคม 2015

Thumbnail Image Table
IMG_6986.JPG
8/8/2558 9:33:48
Size (KB)  :  2,891 KB
IMG_6987.JPG
8/8/2558 9:35:48
Size (KB)  :  3,375 KB
IMG_6988.JPG
8/8/2558 9:36:04
Size (KB)  :  3,609 KB
IMG_6989.JPG
8/8/2558 9:36:44
Size (KB)  :  3,263 KB
IMG_6991.JPG
8/8/2558 9:38:22
Size (KB)  :  3,339 KB
IMG_6993.JPG
8/8/2558 9:39:56
Size (KB)  :  3,241 KB
IMG_6994.JPG
8/8/2558 9:40:10
Size (KB)  :  3,075 KB
IMG_6995.JPG
8/8/2558 9:42:34
Size (KB)  :  3,273 KB
IMG_6996.JPG
8/8/2558 9:43:34
Size (KB)  :  2,896 KB
IMG_6997.JPG
8/8/2558 9:44:02
Size (KB)  :  2,620 KB
IMG_6998.JPG
8/8/2558 9:45:14
Size (KB)  :  3,362 KB
IMG_6999.JPG
8/8/2558 9:46:06
Size (KB)  :  3,302 KB
IMG_7000.JPG
8/8/2558 9:46:36
Size (KB)  :  3,525 KB
IMG_7001.JPG
8/8/2558 9:47:12
Size (KB)  :  3,272 KB
IMG_7002.JPG
8/8/2558 9:49:04
Size (KB)  :  2,571 KB
IMG_7003.JPG
8/8/2558 9:50:22
Size (KB)  :  2,588 KB
IMG_7004.JPG
8/8/2558 9:51:34
Size (KB)  :  2,456 KB
IMG_7007.JPG
8/8/2558 9:54:54
Size (KB)  :  3,864 KB
IMG_7008.JPG
8/8/2558 9:56:26
Size (KB)  :  3,962 KB
IMG_7009.JPG
8/8/2558 10:02:02
Size (KB)  :  3,036 KB
IMG_7010.JPG
8/8/2558 10:02:34
Size (KB)  :  3,156 KB
IMG_7011.JPG
8/8/2558 10:03:30
Size (KB)  :  2,886 KB
IMG_7012.JPG
8/8/2558 10:06:06
Size (KB)  :  2,337 KB
IMG_7013.JPG
8/8/2558 10:06:06
Size (KB)  :  2,302 KB
IMG_7014.JPG
8/8/2558 10:06:20
Size (KB)  :  2,564 KB
IMG_7015.JPG
8/8/2558 10:06:24
Size (KB)  :  2,606 KB
IMG_7016.JPG
8/8/2558 10:06:36
Size (KB)  :  2,418 KB
IMG_7017.JPG
8/8/2558 10:06:44
Size (KB)  :  2,564 KB
IMG_7018.JPG
8/8/2558 10:07:12
Size (KB)  :  2,819 KB
IMG_7019.JPG
8/8/2558 10:07:12
Size (KB)  :  2,849 KB
IMG_7020.JPG
8/8/2558 10:07:34
Size (KB)  :  1,985 KB
IMG_7021.JPG
8/8/2558 10:08:10
Size (KB)  :  2,507 KB
IMG_7022.JPG
8/8/2558 10:08:10
Size (KB)  :  2,577 KB
IMG_7023.JPG
8/8/2558 10:08:12
Size (KB)  :  2,674 KB
IMG_7024.JPG
8/8/2558 10:08:12
Size (KB)  :  2,691 KB
IMG_7025.JPG
8/8/2558 10:08:18
Size (KB)  :  2,695 KB
IMG_7026.JPG
8/8/2558 10:08:18
Size (KB)  :  2,613 KB
IMG_7028.JPG
8/8/2558 10:08:22
Size (KB)  :  2,551 KB
IMG_7029.JPG
8/8/2558 10:08:26
Size (KB)  :  2,970 KB
IMG_7030.JPG
8/8/2558 10:08:38
Size (KB)  :  2,469 KB
IMG_7031.JPG
8/8/2558 10:08:40
Size (KB)  :  2,425 KB
IMG_7032.JPG
8/8/2558 10:09:02
Size (KB)  :  3,684 KB
IMG_7033.JPG
8/8/2558 10:09:24
Size (KB)  :  2,543 KB
IMG_7034.JPG
8/8/2558 10:09:26
Size (KB)  :  2,742 KB
IMG_7035.JPG
8/8/2558 10:09:54
Size (KB)  :  3,240 KB
IMG_7036.JPG
8/8/2558 10:10:02
Size (KB)  :  2,304 KB
IMG_7037.JPG
8/8/2558 10:10:32
Size (KB)  :  3,949 KB
IMG_7038.JPG
8/8/2558 10:10:32
Size (KB)  :  3,984 KB
IMG_7039.JPG
8/8/2558 10:10:44
Size (KB)  :  3,043 KB
IMG_7040.JPG
8/8/2558 10:10:48
Size (KB)  :  2,605 KB
IMG_7041.JPG
8/8/2558 10:10:50
Size (KB)  :  2,921 KB
IMG_7042.JPG
8/8/2558 10:10:52
Size (KB)  :  2,833 KB
IMG_7043.JPG
8/8/2558 10:11:22
Size (KB)  :  2,369 KB
IMG_7044.JPG
8/8/2558 10:11:36
Size (KB)  :  2,513 KB
IMG_7045.JPG
8/8/2558 10:12:06
Size (KB)  :  3,062 KB
IMG_7046.JPG
8/8/2558 10:12:38
Size (KB)  :  2,563 KB
IMG_7047.JPG
8/8/2558 10:13:26
Size (KB)  :  2,368 KB
IMG_7048.JPG
8/8/2558 10:13:48
Size (KB)  :  2,777 KB
IMG_7049.JPG
8/8/2558 10:15:36
Size (KB)  :  3,746 KB
IMG_7050.JPG
8/8/2558 10:16:02
Size (KB)  :  3,536 KB
IMG_7051.JPG
8/8/2558 10:16:20
Size (KB)  :  3,802 KB
IMG_7052.JPG
8/8/2558 10:16:36
Size (KB)  :  3,845 KB
IMG_7053.JPG
8/8/2558 10:16:40
Size (KB)  :  3,220 KB
IMG_7054.JPG
8/8/2558 10:19:30
Size (KB)  :  3,181 KB
IMG_7055.JPG
8/8/2558 10:20:08
Size (KB)  :  3,496 KB
IMG_7056.JPG
8/8/2558 10:20:44
Size (KB)  :  3,605 KB
IMG_7057.JPG
8/8/2558 10:21:00
Size (KB)  :  3,035 KB
IMG_7058.JPG
8/8/2558 10:21:16
Size (KB)  :  3,325 KB
IMG_7059.JPG
8/8/2558 10:21:28
Size (KB)  :  2,979 KB
IMG_7060.JPG
8/8/2558 10:21:56
Size (KB)  :  3,537 KB
IMG_7061.JPG
8/8/2558 10:22:20
Size (KB)  :  3,030 KB
IMG_7062.JPG
8/8/2558 10:22:56
Size (KB)  :  3,195 KB
IMG_7063.JPG
8/8/2558 10:23:10
Size (KB)  :  3,240 KB
IMG_7064.JPG
8/8/2558 10:23:38
Size (KB)  :  2,890 KB
IMG_7065.JPG
8/8/2558 10:25:44
Size (KB)  :  2,814 KB
IMG_7066.JPG
8/8/2558 10:26:12
Size (KB)  :  2,729 KB
IMG_7068.JPG
8/8/2558 10:28:38
Size (KB)  :  3,101 KB
IMG_7069.JPG
8/8/2558 10:29:16
Size (KB)  :  2,670 KB
IMG_7070.JPG
8/8/2558 10:30:14
Size (KB)  :  3,197 KB
IMG_7071.JPG
8/8/2558 10:31:08
Size (KB)  :  3,469 KB
IMG_7072.JPG
8/8/2558 10:32:04
Size (KB)  :  3,653 KB
IMG_7073.JPG
8/8/2558 10:34:00
Size (KB)  :  2,782 KB
IMG_7074.JPG
8/8/2558 10:34:32
Size (KB)  :  2,471 KB
IMG_7075.JPG
8/8/2558 10:35:30
Size (KB)  :  3,265 KB
IMG_7076.JPG
8/8/2558 10:36:30
Size (KB)  :  3,130 KB
IMG_7077.JPG
8/8/2558 10:37:32
Size (KB)  :  2,810 KB
IMG_7079.JPG
8/8/2558 10:39:24
Size (KB)  :  2,996 KB
IMG_7080.JPG
8/8/2558 10:40:18
Size (KB)  :  2,716 KB
IMG_7081.JPG
8/8/2558 10:41:38
Size (KB)  :  3,017 KB
IMG_7082.JPG
8/8/2558 10:43:08
Size (KB)  :  2,841 KB
IMG_7083.JPG
8/8/2558 10:47:44
Size (KB)  :  3,178 KB
IMG_7084.JPG
8/8/2558 10:51:10
Size (KB)  :  3,149 KB
IMG_7085.JPG
8/8/2558 10:52:16
Size (KB)  :  3,008 KB
IMG_7086.JPG
8/8/2558 10:52:22
Size (KB)  :  3,159 KB
IMG_7087.JPG
8/8/2558 10:55:06
Size (KB)  :  2,119 KB
IMG_7088.JPG
8/8/2558 10:55:56
Size (KB)  :  3,430 KB
IMG_7089.JPG
8/8/2558 10:58:24
Size (KB)  :  3,698 KB
IMG_7090.JPG
8/8/2558 10:58:24
Size (KB)  :  3,293 KB
IMG_7091.JPG
8/8/2558 10:58:24
Size (KB)  :  3,268 KB
IMG_7093.JPG
8/8/2558 10:58:48
Size (KB)  :  2,326 KB
Pages:     1 2