วันที่ 10 ธันวาคม 2015 - เปิดเสกวัดพระชุมพาบาล บ้านหญ้าคา อ.สิรินธร จ.อุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_3448.JPG
10/12/2558 8:06:36
Size (KB)  :  4,143 KB
IMG_3468.JPG
10/12/2558 8:29:52
Size (KB)  :  4,234 KB
IMG_3477.JPG
10/12/2558 8:36:08
Size (KB)  :  3,208 KB
IMG_3488.JPG
10/12/2558 8:44:16
Size (KB)  :  4,179 KB
IMG_3493.JPG
10/12/2558 8:50:00
Size (KB)  :  3,757 KB
IMG_3496.JPG
10/12/2558 8:53:04
Size (KB)  :  3,799 KB
IMG_3500.JPG
10/12/2558 8:57:48
Size (KB)  :  2,097 KB
IMG_3501.JPG
10/12/2558 8:58:12
Size (KB)  :  2,295 KB
IMG_3514.JPG
10/12/2558 9:04:18
Size (KB)  :  3,013 KB
IMG_3516.JPG
10/12/2558 9:04:28
Size (KB)  :  3,226 KB
IMG_3521.JPG
10/12/2558 9:05:38
Size (KB)  :  3,689 KB
IMG_3526.JPG
10/12/2558 9:08:52
Size (KB)  :  3,109 KB
IMG_3529.JPG
10/12/2558 9:09:40
Size (KB)  :  3,086 KB
IMG_3530.JPG
10/12/2558 9:10:34
Size (KB)  :  3,573 KB
IMG_3535.JPG
10/12/2558 9:18:30
Size (KB)  :  3,614 KB
IMG_3550.JPG
10/12/2558 9:36:14
Size (KB)  :  2,887 KB
IMG_3556.JPG
10/12/2558 9:39:46
Size (KB)  :  3,204 KB
IMG_3557.JPG
10/12/2558 9:39:46
Size (KB)  :  3,084 KB
IMG_3558.JPG
10/12/2558 9:39:48
Size (KB)  :  3,857 KB
IMG_3561.JPG
10/12/2558 9:40:36
Size (KB)  :  3,010 KB
IMG_3566.JPG
10/12/2558 9:41:06
Size (KB)  :  3,470 KB
IMG_3567.JPG
10/12/2558 9:41:10
Size (KB)  :  2,945 KB
IMG_3578.JPG
10/12/2558 9:44:12
Size (KB)  :  3,989 KB
IMG_3579.JPG
10/12/2558 9:44:20
Size (KB)  :  3,837 KB
IMG_3582.JPG
10/12/2558 9:46:26
Size (KB)  :  3,744 KB
IMG_3584.JPG
10/12/2558 9:46:28
Size (KB)  :  2,402 KB
IMG_3585.JPG
10/12/2558 9:46:28
Size (KB)  :  2,461 KB
IMG_3588.JPG
10/12/2558 9:46:58
Size (KB)  :  3,317 KB
IMG_3589.JPG
10/12/2558 9:47:00
Size (KB)  :  3,274 KB
IMG_3590.JPG
10/12/2558 9:47:34
Size (KB)  :  1,916 KB
IMG_3592.JPG
10/12/2558 9:48:06
Size (KB)  :  2,401 KB
IMG_3602.JPG
10/12/2558 9:49:54
Size (KB)  :  3,773 KB
IMG_3603.JPG
10/12/2558 9:50:02
Size (KB)  :  2,806 KB
IMG_3604.JPG
10/12/2558 9:50:18
Size (KB)  :  3,571 KB
IMG_3605.JPG
10/12/2558 9:50:38
Size (KB)  :  2,753 KB
IMG_3606.JPG
10/12/2558 9:50:50
Size (KB)  :  3,057 KB
IMG_3607.JPG
10/12/2558 9:50:50
Size (KB)  :  3,013 KB
IMG_3608.JPG
10/12/2558 9:51:14
Size (KB)  :  4,119 KB
IMG_3609.JPG
10/12/2558 9:51:16
Size (KB)  :  4,213 KB
IMG_3611.JPG
10/12/2558 9:52:08
Size (KB)  :  3,824 KB
IMG_3612.JPG
10/12/2558 9:52:10
Size (KB)  :  3,926 KB
IMG_3613.JPG
10/12/2558 9:52:14
Size (KB)  :  2,436 KB
IMG_3614.JPG
10/12/2558 9:52:18
Size (KB)  :  2,996 KB
IMG_3615.JPG
10/12/2558 9:52:48
Size (KB)  :  3,510 KB
IMG_3616.JPG
10/12/2558 9:53:02
Size (KB)  :  2,916 KB
IMG_3617.JPG
10/12/2558 9:53:02
Size (KB)  :  2,913 KB
IMG_3618.JPG
10/12/2558 9:53:32
Size (KB)  :  3,671 KB
IMG_3620.JPG
10/12/2558 9:54:32
Size (KB)  :  2,434 KB
IMG_3622.JPG
10/12/2558 9:55:06
Size (KB)  :  3,241 KB
IMG_3623.JPG
10/12/2558 9:55:06
Size (KB)  :  3,255 KB
IMG_3624.JPG
10/12/2558 9:55:08
Size (KB)  :  2,998 KB
IMG_3625.JPG
10/12/2558 9:55:16
Size (KB)  :  3,149 KB
IMG_3626.JPG
10/12/2558 9:55:22
Size (KB)  :  2,635 KB
IMG_3627.JPG
10/12/2558 9:55:28
Size (KB)  :  2,868 KB
IMG_3628.JPG
10/12/2558 9:55:38
Size (KB)  :  3,323 KB
IMG_3629.JPG
10/12/2558 9:55:38
Size (KB)  :  3,476 KB
IMG_3630.JPG
10/12/2558 9:55:46
Size (KB)  :  3,150 KB
IMG_3631.JPG
10/12/2558 9:55:48
Size (KB)  :  2,689 KB
IMG_3632.JPG
10/12/2558 9:56:00
Size (KB)  :  3,653 KB
IMG_3633.JPG
10/12/2558 9:56:48
Size (KB)  :  3,021 KB
IMG_3635.JPG
10/12/2558 9:57:00
Size (KB)  :  3,431 KB
IMG_3637.JPG
10/12/2558 9:57:16
Size (KB)  :  2,274 KB
IMG_3639.JPG
10/12/2558 9:57:32
Size (KB)  :  3,418 KB
IMG_3640.JPG
10/12/2558 9:57:42
Size (KB)  :  2,825 KB
IMG_3641.JPG
10/12/2558 9:57:44
Size (KB)  :  2,919 KB
IMG_3642.JPG
10/12/2558 9:57:56
Size (KB)  :  2,686 KB
IMG_3643.JPG
10/12/2558 9:58:50
Size (KB)  :  4,222 KB
IMG_3644.JPG
10/12/2558 9:58:54
Size (KB)  :  4,129 KB
IMG_3645.JPG
10/12/2558 9:59:06
Size (KB)  :  3,846 KB
IMG_3646.JPG
10/12/2558 9:59:16
Size (KB)  :  4,060 KB
IMG_3647.JPG
10/12/2558 9:59:50
Size (KB)  :  4,481 KB
IMG_3648.JPG
10/12/2558 10:00:02
Size (KB)  :  4,407 KB
IMG_3649.JPG
10/12/2558 10:00:16
Size (KB)  :  3,257 KB
IMG_3650.JPG
10/12/2558 10:00:24
Size (KB)  :  3,376 KB
IMG_3651.JPG
10/12/2558 10:00:28
Size (KB)  :  2,806 KB
IMG_3652.JPG
10/12/2558 10:00:34
Size (KB)  :  2,701 KB
IMG_3653.JPG
10/12/2558 10:00:46
Size (KB)  :  3,012 KB
IMG_3654.JPG
10/12/2558 10:01:00
Size (KB)  :  3,066 KB
IMG_3655.JPG
10/12/2558 10:01:04
Size (KB)  :  3,216 KB
IMG_3656.JPG
10/12/2558 10:02:08
Size (KB)  :  3,637 KB
IMG_3657.JPG
10/12/2558 10:02:10
Size (KB)  :  3,848 KB
IMG_3658.JPG
10/12/2558 10:02:36
Size (KB)  :  2,763 KB
IMG_3659.JPG
10/12/2558 10:02:42
Size (KB)  :  3,152 KB
IMG_3660.JPG
10/12/2558 10:02:52
Size (KB)  :  2,861 KB
IMG_3661.JPG
10/12/2558 10:03:22
Size (KB)  :  2,701 KB
IMG_3662.JPG
10/12/2558 10:03:34
Size (KB)  :  2,755 KB
IMG_3663.JPG
10/12/2558 10:03:54
Size (KB)  :  3,407 KB
IMG_3664.JPG
10/12/2558 10:04:06
Size (KB)  :  3,141 KB
IMG_3665.JPG
10/12/2558 10:04:10
Size (KB)  :  3,415 KB
IMG_3666.JPG
10/12/2558 10:04:18
Size (KB)  :  3,256 KB
IMG_3667.JPG
10/12/2558 10:04:44
Size (KB)  :  2,937 KB
IMG_3669.JPG
10/12/2558 10:05:30
Size (KB)  :  3,337 KB
IMG_3670.JPG
10/12/2558 10:05:36
Size (KB)  :  3,454 KB
IMG_3671.JPG
10/12/2558 10:08:24
Size (KB)  :  2,204 KB
IMG_3672.JPG
10/12/2558 10:08:32
Size (KB)  :  5,796 KB
IMG_3673.JPG
10/12/2558 10:08:32
Size (KB)  :  5,607 KB
IMG_3675.JPG
10/12/2558 10:09:40
Size (KB)  :  2,683 KB
IMG_3676.JPG
10/12/2558 10:09:46
Size (KB)  :  3,425 KB
IMG_3677.JPG
10/12/2558 10:09:50
Size (KB)  :  3,100 KB
IMG_3678.JPG
10/12/2558 10:10:36
Size (KB)  :  3,012 KB
Pages:     1 2 3 4