วันเสาร์ที่ 14 พ.ย. 2015 - เปิดเสกวัดใหม่ วัดแม่พระมหาชัย จ.ร้อยเอ็ด

Thumbnail Image Table
IMG_2439.JPG
14/11/2558 9:45:44
Size (KB)  :  6,598 KB
IMG_2447.JPG
14/11/2558 9:50:12
Size (KB)  :  7,499 KB
IMG_2448.JPG
14/11/2558 9:50:34
Size (KB)  :  6,569 KB
IMG_2451.JPG
14/11/2558 9:50:46
Size (KB)  :  7,371 KB
IMG_2454.JPG
14/11/2558 9:51:04
Size (KB)  :  5,665 KB
IMG_2455.JPG
14/11/2558 9:51:22
Size (KB)  :  7,008 KB
IMG_2457.JPG
14/11/2558 9:51:44
Size (KB)  :  7,407 KB
IMG_2459.JPG
14/11/2558 9:51:52
Size (KB)  :  7,609 KB
IMG_2472.JPG
14/11/2558 9:52:26
Size (KB)  :  9,069 KB
IMG_2475.JPG
14/11/2558 9:52:34
Size (KB)  :  8,281 KB
IMG_2476.JPG
14/11/2558 9:52:46
Size (KB)  :  7,685 KB
IMG_2479.JPG
14/11/2558 9:52:56
Size (KB)  :  8,027 KB
IMG_2482.JPG
14/11/2558 9:52:58
Size (KB)  :  6,724 KB
IMG_2484.JPG
14/11/2558 9:53:00
Size (KB)  :  7,119 KB
IMG_2495.JPG
14/11/2558 9:53:18
Size (KB)  :  5,818 KB
IMG_2497.JPG
14/11/2558 9:53:20
Size (KB)  :  6,306 KB
IMG_2502.JPG
14/11/2558 9:53:26
Size (KB)  :  6,260 KB
IMG_2505.JPG
14/11/2558 9:53:40
Size (KB)  :  7,667 KB
IMG_2507.JPG
14/11/2558 9:54:06
Size (KB)  :  6,216 KB
IMG_2508.JPG
14/11/2558 9:54:26
Size (KB)  :  6,469 KB
IMG_2511.JPG
14/11/2558 9:55:04
Size (KB)  :  4,854 KB
IMG_2513.JPG
14/11/2558 9:55:26
Size (KB)  :  7,013 KB
IMG_2514.JPG
14/11/2558 9:55:30
Size (KB)  :  6,445 KB
IMG_2516.JPG
14/11/2558 9:55:56
Size (KB)  :  5,150 KB
IMG_2517.JPG
14/11/2558 9:55:58
Size (KB)  :  5,069 KB
IMG_2518.JPG
14/11/2558 9:55:58
Size (KB)  :  5,097 KB
IMG_2519.JPG
14/11/2558 9:56:06
Size (KB)  :  5,971 KB
IMG_2520.JPG
14/11/2558 9:56:38
Size (KB)  :  6,802 KB
IMG_2521.JPG
14/11/2558 9:56:52
Size (KB)  :  7,261 KB
IMG_2522.JPG
14/11/2558 9:57:24
Size (KB)  :  4,825 KB
IMG_2523.JPG
14/11/2558 9:57:50
Size (KB)  :  6,425 KB
IMG_2525.JPG
14/11/2558 9:58:22
Size (KB)  :  5,516 KB
IMG_2526.JPG
14/11/2558 9:58:36
Size (KB)  :  5,180 KB
IMG_2527.JPG
14/11/2558 9:59:06
Size (KB)  :  6,323 KB
IMG_2528.JPG
14/11/2558 9:59:22
Size (KB)  :  6,768 KB
IMG_2529.JPG
14/11/2558 9:59:42
Size (KB)  :  7,139 KB
IMG_2530.JPG
14/11/2558 9:59:48
Size (KB)  :  7,542 KB
IMG_2531.JPG
14/11/2558 9:59:56
Size (KB)  :  7,274 KB
IMG_2532.JPG
14/11/2558 10:00:02
Size (KB)  :  8,420 KB
IMG_2533.JPG
14/11/2558 10:00:18
Size (KB)  :  7,421 KB
IMG_2534.JPG
14/11/2558 10:00:18
Size (KB)  :  7,444 KB
IMG_2535.JPG
14/11/2558 10:00:20
Size (KB)  :  7,354 KB
IMG_2536.JPG
14/11/2558 10:00:22
Size (KB)  :  7,360 KB
IMG_2537.JPG
14/11/2558 10:00:34
Size (KB)  :  7,196 KB
IMG_2538.JPG
14/11/2558 10:00:36
Size (KB)  :  6,704 KB
IMG_2539.JPG
14/11/2558 10:00:58
Size (KB)  :  6,441 KB
IMG_2540.JPG
14/11/2558 10:01:00
Size (KB)  :  7,286 KB
IMG_2541.JPG
14/11/2558 10:01:08
Size (KB)  :  5,277 KB
IMG_2542.JPG
14/11/2558 10:01:08
Size (KB)  :  6,006 KB
IMG_2543.JPG
14/11/2558 10:01:12
Size (KB)  :  5,832 KB
IMG_2544.JPG
14/11/2558 10:01:12
Size (KB)  :  5,676 KB
IMG_2545.JPG
14/11/2558 10:01:20
Size (KB)  :  6,578 KB
IMG_2546.JPG
14/11/2558 10:01:22
Size (KB)  :  6,529 KB
IMG_2547.JPG
14/11/2558 10:01:22
Size (KB)  :  6,343 KB
IMG_2548.JPG
14/11/2558 10:01:36
Size (KB)  :  7,590 KB
IMG_2549.JPG
14/11/2558 10:01:38
Size (KB)  :  7,186 KB
IMG_2550.JPG
14/11/2558 10:01:38
Size (KB)  :  7,357 KB
IMG_2551.JPG
14/11/2558 10:01:40
Size (KB)  :  7,268 KB
IMG_2552.JPG
14/11/2558 10:01:44
Size (KB)  :  6,097 KB
IMG_2553.JPG
14/11/2558 10:01:46
Size (KB)  :  6,283 KB
IMG_2554.JPG
14/11/2558 10:02:00
Size (KB)  :  8,051 KB
IMG_2555.JPG
14/11/2558 10:02:02
Size (KB)  :  7,899 KB
IMG_2556.JPG
14/11/2558 10:02:02
Size (KB)  :  8,303 KB
IMG_2557.JPG
14/11/2558 10:02:02
Size (KB)  :  8,305 KB
IMG_2558.JPG
14/11/2558 10:02:12
Size (KB)  :  7,641 KB
IMG_2559.JPG
14/11/2558 10:02:22
Size (KB)  :  7,657 KB
IMG_2560.JPG
14/11/2558 10:02:38
Size (KB)  :  7,139 KB
IMG_2561.JPG
14/11/2558 10:02:40
Size (KB)  :  6,863 KB
IMG_2562.JPG
14/11/2558 10:02:40
Size (KB)  :  7,125 KB
IMG_2563.JPG
14/11/2558 10:02:58
Size (KB)  :  7,085 KB
IMG_2564.JPG
14/11/2558 10:03:14
Size (KB)  :  7,756 KB
IMG_2565.JPG
14/11/2558 10:03:14
Size (KB)  :  7,772 KB
IMG_2566.JPG
14/11/2558 10:03:18
Size (KB)  :  8,188 KB
IMG_2567.JPG
14/11/2558 10:03:18
Size (KB)  :  8,205 KB
IMG_2568.JPG
14/11/2558 10:04:26
Size (KB)  :  3,224 KB
IMG_2569.JPG
14/11/2558 10:04:28
Size (KB)  :  3,685 KB
IMG_2570.JPG
14/11/2558 10:04:30
Size (KB)  :  3,046 KB
IMG_2571.JPG
14/11/2558 10:04:38
Size (KB)  :  3,894 KB
IMG_2572.JPG
14/11/2558 10:04:38
Size (KB)  :  3,835 KB
IMG_2573.JPG
14/11/2558 10:05:00
Size (KB)  :  3,095 KB
IMG_2575.JPG
14/11/2558 10:05:12
Size (KB)  :  3,945 KB
IMG_2576.JPG
14/11/2558 10:05:12
Size (KB)  :  3,970 KB
IMG_2577.JPG
14/11/2558 10:05:12
Size (KB)  :  4,008 KB
IMG_2578.JPG
14/11/2558 10:05:14
Size (KB)  :  3,962 KB
IMG_2579.JPG
14/11/2558 10:05:14
Size (KB)  :  3,887 KB
IMG_2580.JPG
14/11/2558 10:05:14
Size (KB)  :  3,862 KB
IMG_2581.JPG
14/11/2558 10:05:14
Size (KB)  :  3,868 KB
IMG_2582.JPG
14/11/2558 10:05:16
Size (KB)  :  3,920 KB
IMG_2583.JPG
14/11/2558 10:05:18
Size (KB)  :  3,620 KB
IMG_2584.JPG
14/11/2558 10:05:18
Size (KB)  :  3,690 KB
IMG_2585.JPG
14/11/2558 10:05:44
Size (KB)  :  2,852 KB
IMG_2586.JPG
14/11/2558 10:06:34
Size (KB)  :  3,323 KB
IMG_2588.JPG
14/11/2558 10:06:58
Size (KB)  :  4,557 KB
IMG_2590.JPG
14/11/2558 10:07:12
Size (KB)  :  2,044 KB
IMG_2591.JPG
14/11/2558 10:07:22
Size (KB)  :  4,283 KB
IMG_2592.JPG
14/11/2558 10:07:22
Size (KB)  :  4,287 KB
IMG_2593.JPG
14/11/2558 10:07:30
Size (KB)  :  3,545 KB
IMG_2594.JPG
14/11/2558 10:07:36
Size (KB)  :  3,302 KB
IMG_2595.JPG
14/11/2558 10:07:42
Size (KB)  :  3,827 KB
IMG_2596.JPG
14/11/2558 10:07:42
Size (KB)  :  3,802 KB
Pages:     1 2 3 4 5