8

คุณพ่ออันโตนีโอ สำรอง คำศรี

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อแอนโทนี่ สำรอง คำศรี
เกิด 15 กรกฎาคม 1955
สถานที่เกิด วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย ศรีสะเกษ
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชพระสงฆ์ 5 พฤษภาคม 1983 อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดย พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
การอบรมต่อเนื่อง - 2 เดือนเข้าอบรมภาษาอังกฤษที่มาเลเซีย (1995)
-1996 : เข้าคอร์สพิเศษ 2 เดือน "Mid-life Priest" ในมะนิลา ฟิลิปปินส์
-1999-2000 : ศึกษาปริญญาโทด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
งานอภิบาล - 1983-84 : ปลัดอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
- 1984-85 : ดูแลกลุ่มคริสตชนยโสธร ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม
- 1985-87 : เจ้าอาวาสวัดเขมราฐ วัดนักบุญยอแซฟบ้านหนองฟานยืน และชานุมาน
- 1987-92 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านหนองรุง วัดนักบุญเปโตรบ้านท่าสว่าง และวัดบ้านโนนแสบง
-1992-95 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสาร วัดดงขี้นาค-โนนมาลี วัดนักบุญอันนาบ้านโคกกลาง บ้านหนองแสง
1995-2004 : เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ วัดนักบุญอันตน บ้านหนองแก ผู้จัดการโรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
- 2004-2008 : ดูแลคริสตชนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด มหาสารคาม และพยัคฆภูมิพิสัย
-2008-2013 -ดูแลคริสตชนจังหวัดร้อยเอ็ด
  -วัดนักบุญเปโตร วาปีปทุม
  -ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดและพระกุมารสุรินทร์
-2013-ปัจจุบัน -เจ้าอาวาสวัดราฟาแอล บุ่งไหม อ.วาริน จ.อุบลฯ
  -โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี