6

คุณพ่อเปาโลเติมศักดิ์ เจริญบุญ

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อเปาโล เติมศักดิ์ เจริญบุญ
เกิด 28 กรกฎาคม 1954
สังกัดวัด วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อำนาจเจริญ
การศึกษา ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชพระสงฆ์ 10 ธันวาคม 1981 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดย พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
การอบรมต่อเนื่อง -1987 : สัมมนา 2 เดือน เรื่อง Jesus Caritas ใน Catcayan Deoro ฟิลิปปินส์
-1993 : ปริญญาโทด้านการศึกษา(จิตวิทยา) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
-1995 :เข้า คอร์สอบรม เรื่อง Particitory Church ใน EAPI ณ มะนิลา
-1997 : 2 เดือนในการศึกษา ภาษาอังกฤษ ในสถาบัน เดอ ลา ซาล ประเทศมาเลเซีย
-2003 : 3 เดือน ช่วงพักภารกิจสงฆ์ เข้าร่วมโครงการ Sabbatical Program ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
งานอภิบาล - 1981-82 : ปลัดอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
- 1983 : ดูแลวัดราฟาแอลบุ่งไหม และวัดนักบุญอันตน กม.5 (6 เดือน)
- 1983 : ดูแลวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ บ้านหนองดินดำ และน้ำยืน
- 1984-85 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านดงฟานยืนและวัดเขมราฐ-ชานุมาน
- 1985-1993 : ดูแลคริสตชนร้อยเอ็ด มหาสารคาม ผูจัดการพระกุมารร้อยเอ็ด มหาสารคามและพยัคฆภูมิพิสัย
- 1993-98 : เจ้าอาวาสอาสนวิหารและผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารอุบล
- 1998-2005 : ดูแลคริสตชนในจังหวัดสุรินทร์ และผู้จัดการพระกุมารสุรินทร์
- 2005 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา กันทรลักษ์ จิตตาธิการโรงเรียนมารีอุปถัมภ์ ดูแลบริเวณขุนหาญ
- 2007 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา กันทรลักษ์ จิตตาธิการโรงเรียนมารีอุปถัมภ์ ดูแลบริเวณขุนหาญ ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารอุบลฯ
- 2008- 2009 : เจ้าอาวาสวัดกันทราลักษ์ วัดขุนหาญ เดชอุดม ดอนชี ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารอุบลฯ
2009-2011: เจ้าอาวาสวัดคริสตศิรประภา จ.ศรีสะเกษ
2011-2013 : เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองรุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
2013-2018 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระสากลโลก จ.ยโสธร
2018-2019 : เจ้าอาวาสวัดคริสตศิรประภา จ.ศรีสะเกษ, กลุ่มคริสตชนขุขันธ์ และโรงเรียนมารีย์วิทยา จ.ศรีสะเกษ
2019-ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา กันทรลักษ์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ ขุนหาญ และจิตตาภิบาลโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดคริสตศิรประภา จ.ศรีสะเกษ