5

คุณพ่อแอนดรูว์ วิทยา งามวงศ์

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ แอนดรูว์ วิทยา งามวงศ์
เกิด 19 มกราคม 1954
สังกัดวัด วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อำนาจเจริญ
การศึกษา ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชพระสงฆ์ 27 มีนาคม 1980 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดย พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
การอบรมต่อเนื่อง -หนึ่งปีศึกษาภาษาฝรั่งเศสใน Instutue Catholique ปารีส (1987-1988)
- ร่วมในขบวนการโฟโคลาเรใน ตาไกไต ฟิลิปปินส์ (3 เเดือน)
- ปี 1996-1998 : ศึกษาด้านชีวิตจิตในมหาวิทยาลัย Angelicum ใน โรม แต่ มีปัญหาเรื่องสุขภาพ
งานอภิบาล - 1980-81 : ปลัดอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
- 1981-84 : รองอธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลฯ
- 1984-87 : อธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลฯ
- 1988-90 : ปลัดอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
- 1990-93 : ผู้การอบรมสามเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
- 1993-96 : อธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลฯ
- 1999-2000 : ปลัดอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
- 2000-04 : เลขาธิการสังฆมณฑลอุบลฯและเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยบ้านทัพไทย
- 2006- 2008 : เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนสว่าง และบ้านสะพาน พ่อวิญญาณรักษ์บ้านเณรคริสตประจักษ์ จิตตาธิการกลุ่มเซอร์ร่า ผู้ให้การอบรมคณะซิสเตอร์กาปูซินอุบลฯ
-2008-2013 : เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
-2013-2018 : เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
-2018-ปัจจุบัน : คุณพ่อวิญญาณรักษ์คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน อารามศูนย์กลางภคินีคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ