4

คุณพ่อมีคาแอลสัมฤทธิ์ แสงวงศ์

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ มีคาแอล สัมฤทธิ์ แสงวงศ์
เกิด 27 ธันวาคม 1952
สังกัดวัด วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านบุ่งไหม
การศึกษา ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม (รุ่นแรก)
บวชพระสงฆ์ 30 ตุลาคม 1978 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดย พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
การอบรมต่อเนื่อง - เกียรติบัตรใน Biblical Pastoral course จาก ฟิลิปินส์ (6 เดือน)
- ร่วมในขบวนการโฟโคลาเรใน ตาไกไต ฟิลิปปินส์ (3 เเดือน)
- เข้าอบรม Pastoral course in EAPI (2 เดือน)
ทั้งสามคอร์ส จัดขึ้นใน ปี 1984
งานอภิบาล

- 1978-79 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมีคาแอลบ้านซ่งแย้
- 1979 - 1984 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมานาคำ และอธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์ (1980-84)
- 1985-90 : เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านหนองซ่งแย้
- 1990-91 : เจ้าอาวาส วัดแม่พระถือศีลชำระบ้านเอือดน้อย
- 1991-98 : เจ้าอาวาสวัดหนองดินดำและน้ำยืน
- 1998-2008 : เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
-2008-2013 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระเป็นที่พึ่งบ้านโนนสว่าง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
-2013-2018 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ
-2018 - ปัจจุบัน : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านดงฟานยืน ,วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนสว่าง(ดงตาหวัง), วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากกลาง(บ้านสองคอน) อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญยอแซฟ บ้านดงฟานยืน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี