คุณพ่อโทมัส สุพจน์ สายเสมา

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ โทมัส สุพจน์ สายเสมา
เกิด 9 พฤษภาคม ค.ศ.1985 / พ.ศ.2528
ชื่อบิดา ยอแซฟ อินทรา สายเสมา
ชื่อมารดา คริสตินา ประสิทธิ์ สายเสมา(เสียชีวิตแล้ว)
บิดาแต่งงานใหม่กับ ลูซีอา ลำใย สายเสมา
จำนวนพี่น้อง 5 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 2
เป็นสัตบุรุษวัด วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
บวชพระสงฆ์ 14 มิถุนายน 2014 ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
งานอภิบาล
- 2014-2016 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
- 2016 -2017 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ผู้ช่วยวัดนักบุญอันตนบ้านหนองแก อ.กุดชุม จ.ยโสธร
- 2017 - 2018 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ มหาสารคาม วัดแม่พระมหาชัย ร้อยเอ็ด วัดนักบุญเปโตรวาปีปทุม
- 2018 -ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ อ.ขุนหาญ , กลุ่มคริสตชน บ้านดอนชี เดชอุดม
จิตตาภิบาลโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ กันทรลักษ์
- 2019 -2020 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
- 2020-ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเยาวชน และจิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์เอเมลี
คติพจน์ เพราะความรักของพระคริสตเจ้า ผลักดันเรา(2 คร. 5:14)