32

คุณพ่อยอแซฟสานิตย์ พลมาก

  คุณพ่อยอแซฟ สานิตย์  พลมาก ชื่อเล่น ไก่
คติพจน์  “รักและรับใช้พระเป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์”
เป็นสัตบุรุษ วัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
เกิด วันที่ 23 มีนาคม 1979/2522
ชื่อบิดา นายสมพงษ์  พลมาก           อาชีพ ทำนา
ชื่อมารดา นางอำพร  พลมาก           อาชีพ ทำนา
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เป็นลูกคนที่ 1 มีน้องสาว 1 คน และน้องชาย 1 คน
ชีวิตการอบรม

 • ผู้รับรองเข้าบ้านเณร คือ คุณพ่อเปาโล โอสถ ลือเรื่อง
 • เข้ารับการอบรมเป็นสามเณร ในระดับชั้น ครูเณร 1 ปี
 • เข้ารับการอบรมชีวิตสามเณรที่บ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์ บ้านเณรกลาง 1 ปี
 • ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาล ( Pastoral Year ) 1 ปี
 • โครงการที่ 1 “คืนสู่รากเหง้า” ระยะเวลา 3 เดือน ที่วัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย
 • โครงการที่ 2 “การฝึกงานอภิบาลตามวัด” ระยะเวลา 3 เดือน ที่วัดบ้านซ่งแย้
 • โครงการที่ 3 “การฝึกอบรมชีวิตธรรมทูต” ระยะเวลา 3 เดือน ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 • โครงการที่ 4 “การฝึกสมาธิและการภาวนา” ระยะเวลา 16 วัน ที่บ้านบุ่งไหม
 • เข้ารับการอบรมชีวิตสามเณรที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม 7 ปี
 • รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ.2007 โดย พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
 • รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ.2008 โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 • รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.2009 โดย พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
 • รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ.2010 โดย พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา

ชีวิตการอบรมพิเศษ

 • เป็นทหารเรือ 2 ปี เหล่าสารวัตรทหารเรือ สังกัดเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ ตำแหน่งพลรักษาการณ์    (ผู้คุมพิเศษ) หน้าที่พิเศษ เป็นเสมียน (ฝ่ายการเงินเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ) 

การศึกษา

 • ระดับประถมที่โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
 • ระดับมัธยมที่โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
 • ระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา ที่วิทยาลัยแสงธรรม
 • ระดับปริญญาตรีคณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา ที่วิทยาลัยแสงธรรม
  งานอภิบาล
 • 2010 ผู้ช่วยอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
 • 2013 - เรียนต่อที่ ประเทศฝรั่งเศส
 • 2014 เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซากันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
 • 2014 -เดือนกรกฎาคม เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเยาวชน
 • 2017 - 2018 เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ หัวหน้าแผนกเยาวชน หัวหน้าแผนกสื่อมวลชน ดูแลกลุ่มคริสตชนที่บ้านหนองฝาง และผู้อำนวยการแผนกเยาวชนระดับชาติ
 • 2018 - 2020 เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ, หัวหน้าแผนกเยาวชน และผู้อำนวยการแผนกเยาวชนระดับชาติ และ (ปี 2019 ดูแลวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ อ.วารินชำราบ)
 • 2020 - ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู, วัดบ้านนาจาน และโรงเรียนวิสุทธิวงศ์