3

คุณพ่อออกัสติน สำราญ พันธ์วิไล

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ เอากุสติน สำราญ พันธ์วิไล
เกิด 25 สิงหาคม 1947
สังกัดวัด วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
การศึกษา ปรัชญาและเทววิทยา วิทยาลัย ที่ปีนัง มาเลเซีย
บวชพระสงฆ์ 25 มีนาคม 1974 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดย พระสังฆราชแยร์แมง แบร์ทอล
งานอภิบาล - 1974 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหาร
- 1975 - 1976 : เป็นผู้ให้การอบรม ณ บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่
- 1977 : เจ้าอาวาสวัดบริเวณยโสธรและอำนาจเจริญ
- 1978 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟเซซ่งและวัดอำนาจเจริญ
- 1981 : เจ้าอาวาสวัดวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
- 1990 : เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
- 1995-2008 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารดงขี้นาค-โนนมาลี
- 2008-2013 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมานาคำ อุบลฯ
- 2013-2018 : เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
-2018-ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ