28

คุณพ่ออันดรูว์ประยูร สมศรี

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ อันดรูว์ ประยูร สมศรี
เกิด 30 มีนาคม 1976
สถานที่เกิด บ้านเอือดน้อย
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชสังฆานุกร ปี 2004
บวชพระสงฆ์ 3 ธันวาคม 2005 ณ วัดแม่พระฟาติมานาคำ โดยพระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
งานอภิบาล - 2005 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อำนาจเจริญ
-2008 - 2009 : เจ้าอาวาสวัดยโสธร , วัดบ้านมะหรี่ บ้านสีเสียด บ้านหนองแวง
2009- เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ
2010-2013 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯและผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารอุบลฯ

2013-2018 -เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟหนองทามน้อย กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
  -โรงเรียนมารดาทรงธรรม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
  -วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านสร้างเหล่า
2018-ปัจจุบัน -เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
  - โรงเรียนพระกุมารศึกษา
  - เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.เมือง จ.สุรินทร์ - โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม