22

คุณพ่อวิกเตอร์ คำดี ทองมาก

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ วิคเตอร์ คำดี ทองมาก
เกิด 6 กุมภาพันธ์ 1969
สถานที่เกิด บ้านหนองทามน้อย
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชสังฆานุกร ปี 2000
บวชพระสงฆ์ 26 พฤษภาคม 2001 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดยพระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
งานอภิบาล - 2001-2002 : ปลัดวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านหนองซ่งแย้
- 2002-2003 : รองอธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์ อุบลฯ
-2003-2004 : ปลัดวัดบ้านหนองทามน้อย ดูแลวัดบ้านสีถาน วัดราษีไศล
-2004-2007 : เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน ศรีสะเกษ
-2007-2011 : ศึกษาต่อต่างประเทศ
2011 - 2013 : เจ้าอาวาสวัดบ้านนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน จ.อำนาจเจริญ
2013 : เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
2013 - 2018 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมานาคำ-ศูนย์คริสตศาสนธรรม จ.อุบลฯ-แผนกวิถีชุมชนวัด
2018 - 2019 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมานาคำ-ศูนย์คริสตศาสนธรรม จ.อุบลฯ-แผนกวิถีชุมชนวัด
2019 - ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมานาคำ-ศูนย์คริสตศาสนธรรม จ.อุบลฯ-แผนกวิถีชุมชนวัด, ผู้อำนวยการแผนกธรรมทูตและการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน โครงการสนับสนุนการแพร่ธรรม(PMS)
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี