2

คุณพ่อเบเนดิก บุปผา สลับเชื้อ

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ เบเนดิก บุปผา สลับเชื้อ
เกิด 22 กันยายน 1929
สังกัดวัด อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบล
การศึกษา ปรัชญาและเทววิทยา วิทยาลัย ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
บวชสังฆานุกร ปี 1953
บวชพระสงฆ์ 28 เม.ย. 1954 วัดอัครเทวดามีคาแอลบ้านหนองซ่งแย้ ยโสธร โดย พระสังฆราชเคลาดิอุสบาเย
งานอภิบาล ปลัดที่อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
ก่อตั้งโรงเรียนสัพพัญญู(อัสสัมชัญอุบลฯ)
เจ้าอาวาสวัดคริสตกษัตริย์ บ้านช้างมิ่ง อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง
อธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง
เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย
เจ้าอาวาสวัดบ้านเอือดน้อย วัดพระหฤทัยบ้านทัพไทย
เจ้าอาวาสคริสตกษัตริย์บ้านช้างมิ่ง บ้านหนองเดิ่น บ้านนาคำ อัครสังฆมณฑลท่าแร่
เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอลบ้านหนองซ่งแย้
เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารบ้านดงขี้นาค-โนนมาลี ร้อยเอ็ด
เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย ศรีสะเกษ
เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน
เกษียณ ปี 2004
ที่อยู่ปัจจุบัน สำนักมิสซังคาทอลิก 498 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลฯ