19

คุณพ่อยากอบอัครเดช วงศ์อนันต์

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ ยอกอบ อัครเดช วงศ์อนันต์
เกิด 6 มีนาคม 1970
สถานที่เกิด บ้านหนองคู อำนาจเจริญ
การศึกษา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
 • ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
บวชสังฆานุกร ปี 1999
บวชพระสงฆ์ 6 พฤษภาคม 2000 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดยพระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
การอบรมต่อเนื่อง
 • 2001 - คอร์สภาษาอังกฤษ สถาบัน เดอ ลา ซาล ประเทศมาเลเซีย
 • 2002 - อบรม Foundations for pastoral Renewal ปี 2002 สถาบัน EAPI ประเทศฟิลิปปินส์
 • 2003 - Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum: XIII International Course for Seminary Formators; “ Liturgy in Seminary, School of Prayer and Source of Life”, Italy.
 • 2010-2011 - Community Life at Focolare, Priest School for Asia, Tagaytay City, Philippines.
 • งานอภิบาล
 • 2000-2004 - รองอธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์
 • 2004-2008 - อธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์ อุบลฯ - จิตตาธิการคณะเซอร์ร่าอุบลฯ - จิตตาภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ
 • 2008-2011 - เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านหนองรุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และ วัดนักบุญเปโตร บ้านท่าสว่าง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
 • 2011-2013 - รองอธิการบ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ จ.นครราชสีมา
 • 2013-2018 - อธิการสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง) จ.นครราชสีมา
 • 2018-ปัจจุบัน - อธิการสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง) จ.นครราชสีมา
 • ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์ จ.นครราชสีมา