14

คุณพ่อยอแซฟณัฐพล ศรีมะณี

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ ยอแซฟ ณัฐพล ศรีมณี
เกิด 12 สิงหาคม 1962
สถานที่เกิด วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชพระสงฆ์ 16 พฤษภาคม 1990 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดย พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
การอบรมต่อเนื่อง - เข้าคอร์ส Steward Leadership in the Church ใน EAPI มะนิลา ฟิลิปปินส์ 3 เดือน ใน ระหว่าง เดือนมกราคม-มีนาคม 2002
งานอภิบาล - 1990-91 : ปลัดอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
- 1991-92 : ปลัดวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย
- 1992-2000 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจบ้านหนองรุง วัดนักบุญเปโตรบ้านท่าสว่าง
- 2000-02 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย
-2002-2007 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง
-2007-2008 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อำนาจเจริญและผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม
-2008-2013 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย
-2013-2018 -เจ้าอาวาสวัดคริสตศิรประภา ศรีสะเกษ
  -เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ ขุนหาญ – ขุขันธ์
  เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร ราษีไศล (โรงเรียนมารีย์วิทยา)
-2018-2020 -เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งสากลโลก จ.ยโสธร
  -ศูนย์เลี้ยงเด็กมารีย์พิทักษ์
  -เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ บ้านมะหรี่และบริเวณ
2020 พ.ค. - เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บัปติสตา วารินชำราบ และดูแลสุขภาพ ประจำสำนักมิสซัง
2020 พ.ย. - ดูแลสุขภาพ ประจำสำนักมิสซัง