12

คุณพ่อสเตเฟนบุญเลิศ พรหมเสนา

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ สเตเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา
เกิด 24 กุมภาพันธ์ 1960
สถานที่เกิด วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชพระสงฆ์ 8 พฤษภาคม 1987 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดย พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
การอบรมต่อเนื่อง - MA. in Thai History without Thesis จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- 2005 : เข้าโครงการ Sabbatical Program 3 เดือน ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน
งานอภิบาล - 1987-89 : ปลัดวัดอัครเทวดามีคาแอลบ้านหนองซ่งแย้
- 1989-92 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง และวัดนักบุญเปาโลกลับใจบ้านนาดูน
- 1992-95 : เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ และวัดนักบุญอันตนหนองแก
- 1995-2004 : ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด มหาสารคาม และพยัคฆภูมิพิสัย ดูแลคริสตชนในพื้นที่
-2004-2013 : เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ และผู้จัดการโรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
-2013-2018 -เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พยัคฆภูมิพิสัย
  -โรงเรียนพระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย
  -วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ดสุรินทร์ - โรงเรียน พระกุมารสุรินทร์
-2018-ปัจจุบัน -เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
  -วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
  -วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านปากเซน้อย อ.ตาลสุม จ.อุบลฯ
  -ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารอุบลฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ