11

คุณพ่ออันดรูว์อรรณพ ใจทาน

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่ออันดรูว์ อรรณพ ใจทาน
เกิด 6 มกราคม 1957
สถานที่เกิด บ้านโคกกลาง กาฬสินธุ์
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชพระสงฆ์ 9 พฤษภาคม 1986 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดย พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
งานอภิบาล - 1986-88 : ปลัดวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
- 1988-92 : รองอธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลฯ
- 1992-98 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย ยโสธร
-1998-2008 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟบ้านหนองทามน้อย ศรีสะเกษ
-2008-2013 : เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองฟานยืน วัดโนนสว่าง วัดปากถลาง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ
-2013-2018 :-เจ้าอาวาสวัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ
  - เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านนาสามขา อ.ศรีเมืองใหม่ อบลฯ
  - เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก อ.ตระการพืชผล อุบลฯ
-2018-ปัจจุบัน :-เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งสันติภาพ บ้านหนองดินดำ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ
  - เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิส อ.น้ำยืน จ.อบลฯ
  - เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแสบง อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดแม่พระแห่งสันติภาพ บ้านหนองดินดำ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ