วันที่ 23 มกราคม 2016 - ฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านป่าก่อ อ.ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ

Thumbnail Image Table
IMG_5241.JPG
23/1/2559 9:52:18
Size (KB)  :  5,004 KB
IMG_5242.JPG
23/1/2559 9:54:32
Size (KB)  :  5,757 KB
IMG_5243.JPG
23/1/2559 9:54:58
Size (KB)  :  5,582 KB
IMG_5244.JPG
23/1/2559 9:55:58
Size (KB)  :  4,963 KB
IMG_5245.JPG
23/1/2559 9:58:48
Size (KB)  :  8,214 KB
IMG_5246.JPG
23/1/2559 10:00:38
Size (KB)  :  5,816 KB
IMG_5247.JPG
23/1/2559 10:01:58
Size (KB)  :  8,298 KB
IMG_5248.JPG
23/1/2559 10:05:02
Size (KB)  :  7,893 KB
IMG_5249.JPG
23/1/2559 10:05:16
Size (KB)  :  6,928 KB
IMG_5250.JPG
23/1/2559 10:06:52
Size (KB)  :  5,401 KB
IMG_5251.JPG
23/1/2559 10:08:36
Size (KB)  :  6,099 KB
IMG_5252.JPG
23/1/2559 10:08:36
Size (KB)  :  6,001 KB
IMG_5253.JPG
23/1/2559 10:08:56
Size (KB)  :  5,839 KB
IMG_5254.JPG
23/1/2559 10:09:36
Size (KB)  :  8,826 KB
IMG_5255.JPG
23/1/2559 10:10:40
Size (KB)  :  7,868 KB
IMG_5256.JPG
23/1/2559 10:10:42
Size (KB)  :  7,276 KB
IMG_5257.JPG
23/1/2559 10:11:14
Size (KB)  :  5,195 KB
IMG_5258.JPG
23/1/2559 10:11:34
Size (KB)  :  8,026 KB
IMG_5259.JPG
23/1/2559 10:11:36
Size (KB)  :  7,938 KB
IMG_5260.JPG
23/1/2559 10:11:38
Size (KB)  :  7,231 KB
IMG_5261.JPG
23/1/2559 10:11:38
Size (KB)  :  7,038 KB
IMG_5262.JPG
23/1/2559 10:11:40
Size (KB)  :  7,641 KB
IMG_5263.JPG
23/1/2559 10:11:40
Size (KB)  :  7,811 KB
IMG_5264.JPG
23/1/2559 10:11:44
Size (KB)  :  8,806 KB
IMG_5265.JPG
23/1/2559 10:11:44
Size (KB)  :  8,690 KB
IMG_5266.JPG
23/1/2559 10:11:56
Size (KB)  :  5,551 KB
IMG_5267.JPG
23/1/2559 10:11:56
Size (KB)  :  5,671 KB
IMG_5268.JPG
23/1/2559 10:12:18
Size (KB)  :  5,201 KB
IMG_5269.JPG
23/1/2559 10:12:28
Size (KB)  :  5,231 KB
IMG_5270.JPG
23/1/2559 10:12:38
Size (KB)  :  6,602 KB
IMG_5271.JPG
23/1/2559 10:12:56
Size (KB)  :  5,633 KB
IMG_5272.JPG
23/1/2559 10:13:18
Size (KB)  :  6,623 KB
IMG_5273.JPG
23/1/2559 10:13:28
Size (KB)  :  6,125 KB
IMG_5274.JPG
23/1/2559 10:14:10
Size (KB)  :  6,327 KB
IMG_5275.JPG
23/1/2559 10:14:30
Size (KB)  :  7,869 KB
IMG_5276.JPG
23/1/2559 10:15:16
Size (KB)  :  6,073 KB
IMG_5277.JPG
23/1/2559 10:15:54
Size (KB)  :  6,299 KB
IMG_5278.JPG
23/1/2559 10:16:28
Size (KB)  :  6,378 KB
IMG_5279.JPG
23/1/2559 10:19:18
Size (KB)  :  8,635 KB
IMG_5280.JPG
23/1/2559 10:19:18
Size (KB)  :  8,655 KB
IMG_5281.JPG
23/1/2559 10:19:40
Size (KB)  :  5,749 KB
IMG_5282.JPG
23/1/2559 10:19:48
Size (KB)  :  5,585 KB
IMG_5283.JPG
23/1/2559 10:19:54
Size (KB)  :  5,106 KB
IMG_5284.JPG
23/1/2559 10:19:56
Size (KB)  :  6,647 KB
IMG_5285.JPG
23/1/2559 10:20:12
Size (KB)  :  5,499 KB
IMG_5286.JPG
23/1/2559 10:24:22
Size (KB)  :  2,297 KB
IMG_5287.JPG
23/1/2559 10:24:40
Size (KB)  :  2,709 KB
IMG_5288.JPG
23/1/2559 10:24:54
Size (KB)  :  2,960 KB
IMG_5289.JPG
23/1/2559 10:25:16
Size (KB)  :  3,510 KB
IMG_5290.JPG
23/1/2559 10:26:48
Size (KB)  :  2,589 KB
IMG_5291.JPG
23/1/2559 10:27:06
Size (KB)  :  2,558 KB
IMG_5293.JPG
23/1/2559 10:28:06
Size (KB)  :  3,562 KB
IMG_5294.JPG
23/1/2559 10:28:24
Size (KB)  :  3,122 KB
IMG_5296.JPG
23/1/2559 10:29:08
Size (KB)  :  3,441 KB
IMG_5297.JPG
23/1/2559 10:30:32
Size (KB)  :  3,011 KB
IMG_5298.JPG
23/1/2559 10:30:36
Size (KB)  :  3,094 KB
IMG_5299.JPG
23/1/2559 10:30:54
Size (KB)  :  3,295 KB
IMG_5300.JPG
23/1/2559 10:31:12
Size (KB)  :  3,286 KB
IMG_5301.JPG
23/1/2559 10:31:24
Size (KB)  :  3,016 KB
IMG_5302.JPG
23/1/2559 10:31:42
Size (KB)  :  2,818 KB
IMG_5303.JPG
23/1/2559 10:32:12
Size (KB)  :  2,746 KB
IMG_5304.JPG
23/1/2559 10:33:52
Size (KB)  :  3,599 KB
IMG_5305.JPG
23/1/2559 10:34:36
Size (KB)  :  3,555 KB
IMG_5306.JPG
23/1/2559 10:35:54
Size (KB)  :  2,897 KB
IMG_5307.JPG
23/1/2559 10:37:06
Size (KB)  :  2,954 KB
IMG_5308.JPG
23/1/2559 10:37:16
Size (KB)  :  2,680 KB
IMG_5313.JPG
23/1/2559 10:38:22
Size (KB)  :  3,993 KB
IMG_5314.JPG
23/1/2559 10:38:32
Size (KB)  :  4,129 KB
IMG_5315.JPG
23/1/2559 10:38:48
Size (KB)  :  2,553 KB
IMG_5316.JPG
23/1/2559 10:39:12
Size (KB)  :  3,386 KB
IMG_5317.JPG
23/1/2559 10:39:26
Size (KB)  :  3,258 KB
IMG_5318.JPG
23/1/2559 10:39:34
Size (KB)  :  2,966 KB
IMG_5319.JPG
23/1/2559 10:40:00
Size (KB)  :  3,609 KB
IMG_5320.JPG
23/1/2559 10:41:12
Size (KB)  :  2,774 KB
IMG_5321.JPG
23/1/2559 10:45:24
Size (KB)  :  3,260 KB
IMG_5322.JPG
23/1/2559 10:47:04
Size (KB)  :  2,865 KB
IMG_5323.JPG
23/1/2559 10:48:10
Size (KB)  :  2,379 KB
IMG_5324.JPG
23/1/2559 10:48:18
Size (KB)  :  3,851 KB
IMG_5326.JPG
23/1/2559 10:50:04
Size (KB)  :  3,038 KB
IMG_5327.JPG
23/1/2559 10:50:16
Size (KB)  :  1,964 KB
IMG_5328.JPG
23/1/2559 10:53:14
Size (KB)  :  2,772 KB
IMG_5329.JPG
23/1/2559 10:54:58
Size (KB)  :  2,824 KB
IMG_5330.JPG
23/1/2559 10:55:24
Size (KB)  :  3,023 KB
IMG_5331.JPG
23/1/2559 10:55:30
Size (KB)  :  3,145 KB
IMG_5332.JPG
23/1/2559 10:55:42
Size (KB)  :  3,242 KB
IMG_5333.JPG
23/1/2559 10:56:30
Size (KB)  :  2,806 KB
IMG_5334.JPG
23/1/2559 10:57:20
Size (KB)  :  3,329 KB
IMG_5335.JPG
23/1/2559 10:58:06
Size (KB)  :  2,618 KB
IMG_5336.JPG
23/1/2559 10:58:14
Size (KB)  :  2,397 KB
IMG_5337.JPG
23/1/2559 10:58:20
Size (KB)  :  2,861 KB
IMG_5338.JPG
23/1/2559 10:58:24
Size (KB)  :  2,631 KB
IMG_5339.JPG
23/1/2559 10:58:28
Size (KB)  :  2,544 KB
IMG_5340.JPG
23/1/2559 10:58:32
Size (KB)  :  3,212 KB
IMG_5341.JPG
23/1/2559 10:58:32
Size (KB)  :  2,897 KB
IMG_5342.JPG
23/1/2559 10:58:38
Size (KB)  :  2,896 KB
IMG_5343.JPG
23/1/2559 10:58:42
Size (KB)  :  2,594 KB
IMG_5344.JPG
23/1/2559 10:58:48
Size (KB)  :  3,174 KB
IMG_5345.JPG
23/1/2559 10:58:52
Size (KB)  :  2,976 KB
IMG_5346.JPG
23/1/2559 10:59:04
Size (KB)  :  2,857 KB
IMG_5347.JPG
23/1/2559 10:59:08
Size (KB)  :  2,684 KB
Pages:     1 2