วันที่ 12 ธันวาคม 2015 - ฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรไทย เปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ฉลองอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_3975.JPG
12/12/2558 9:12:54
Size (KB)  :  3,222 KB
IMG_3991.JPG
12/12/2558 9:24:14
Size (KB)  :  3,587 KB
IMG_4021.JPG
12/12/2558 9:41:18
Size (KB)  :  2,652 KB
IMG_4058.JPG
12/12/2558 9:52:16
Size (KB)  :  3,500 KB
IMG_4084.JPG
12/12/2558 9:57:42
Size (KB)  :  3,295 KB
IMG_4095.JPG
12/12/2558 10:01:00
Size (KB)  :  3,003 KB
IMG_4108.JPG
12/12/2558 10:05:42
Size (KB)  :  3,534 KB
IMG_4127.JPG
12/12/2558 10:10:10
Size (KB)  :  2,968 KB
IMG_4137.JPG
12/12/2558 10:10:52
Size (KB)  :  3,279 KB
IMG_4144.JPG
12/12/2558 10:11:06
Size (KB)  :  2,568 KB
IMG_4148.JPG
12/12/2558 10:11:10
Size (KB)  :  2,564 KB
IMG_4163.JPG
12/12/2558 10:11:54
Size (KB)  :  2,979 KB
IMG_4167.JPG
12/12/2558 10:12:08
Size (KB)  :  3,035 KB
IMG_4184.JPG
12/12/2558 10:12:54
Size (KB)  :  2,712 KB
IMG_4185.JPG
12/12/2558 10:13:48
Size (KB)  :  3,458 KB
IMG_4188.JPG
12/12/2558 10:14:10
Size (KB)  :  3,846 KB
IMG_4189.JPG
12/12/2558 10:14:16
Size (KB)  :  3,180 KB
IMG_4190.JPG
12/12/2558 10:14:20
Size (KB)  :  2,949 KB
IMG_4193.JPG
12/12/2558 10:15:28
Size (KB)  :  2,418 KB
IMG_4194.JPG
12/12/2558 10:15:30
Size (KB)  :  2,790 KB
IMG_4200.JPG
12/12/2558 10:16:34
Size (KB)  :  2,595 KB
IMG_4203.JPG
12/12/2558 10:16:40
Size (KB)  :  3,437 KB
IMG_4206.JPG
12/12/2558 10:17:14
Size (KB)  :  3,248 KB
IMG_4211.JPG
12/12/2558 10:19:18
Size (KB)  :  2,741 KB
IMG_4213.JPG
12/12/2558 10:19:40
Size (KB)  :  2,631 KB
IMG_4216.JPG
12/12/2558 10:20:12
Size (KB)  :  2,636 KB
IMG_4219.JPG
12/12/2558 10:20:42
Size (KB)  :  2,342 KB
IMG_4238.JPG
12/12/2558 10:25:32
Size (KB)  :  3,160 KB
IMG_4248.JPG
12/12/2558 10:29:14
Size (KB)  :  2,932 KB
IMG_4256.JPG
12/12/2558 10:33:32
Size (KB)  :  3,068 KB
IMG_4265.JPG
12/12/2558 10:34:54
Size (KB)  :  2,941 KB
IMG_4266.JPG
12/12/2558 10:41:12
Size (KB)  :  2,940 KB
IMG_4270.JPG
12/12/2558 10:41:34
Size (KB)  :  3,356 KB
IMG_4271.JPG
12/12/2558 10:41:48
Size (KB)  :  3,212 KB
IMG_4272.JPG
12/12/2558 10:41:54
Size (KB)  :  3,780 KB
IMG_4273.JPG
12/12/2558 10:42:02
Size (KB)  :  3,486 KB
IMG_4281.JPG
12/12/2558 10:43:36
Size (KB)  :  2,390 KB
IMG_4282.JPG
12/12/2558 10:43:42
Size (KB)  :  2,642 KB
IMG_4287.JPG
12/12/2558 10:44:58
Size (KB)  :  3,318 KB
IMG_4288.JPG
12/12/2558 10:46:22
Size (KB)  :  2,829 KB
IMG_4293.JPG
12/12/2558 10:57:40
Size (KB)  :  3,994 KB
IMG_4297.JPG
12/12/2558 11:04:12
Size (KB)  :  4,202 KB
IMG_4300.JPG
12/12/2558 11:05:52
Size (KB)  :  3,670 KB
IMG_4301.JPG
12/12/2558 11:06:06
Size (KB)  :  3,783 KB
IMG_4310.JPG
12/12/2558 11:16:00
Size (KB)  :  2,675 KB
IMG_4314.JPG
12/12/2558 11:16:58
Size (KB)  :  2,160 KB
IMG_4317.JPG
12/12/2558 11:17:48
Size (KB)  :  2,469 KB
IMG_4318.JPG
12/12/2558 11:17:56
Size (KB)  :  2,807 KB
IMG_4320.JPG
12/12/2558 11:18:26
Size (KB)  :  2,980 KB
IMG_4323.JPG
12/12/2558 11:19:08
Size (KB)  :  2,954 KB
IMG_4325.JPG
12/12/2558 11:19:22
Size (KB)  :  3,044 KB
IMG_4328.JPG
12/12/2558 11:19:42
Size (KB)  :  3,473 KB
IMG_4329.JPG
12/12/2558 11:19:50
Size (KB)  :  3,062 KB
IMG_4333.JPG
12/12/2558 11:20:12
Size (KB)  :  2,699 KB
IMG_4334.JPG
12/12/2558 11:20:24
Size (KB)  :  3,702 KB
IMG_4342.JPG
12/12/2558 11:23:38
Size (KB)  :  2,702 KB
IMG_4343.JPG
12/12/2558 11:23:54
Size (KB)  :  2,742 KB
IMG_4347.JPG
12/12/2558 11:24:38
Size (KB)  :  2,506 KB
IMG_4357.JPG
12/12/2558 11:27:34
Size (KB)  :  3,360 KB
IMG_4358.JPG
12/12/2558 11:27:42
Size (KB)  :  3,574 KB
IMG_4361.JPG
12/12/2558 11:28:00
Size (KB)  :  3,869 KB
IMG_4367.JPG
12/12/2558 11:31:02
Size (KB)  :  3,693 KB
IMG_4373.JPG
12/12/2558 11:37:34
Size (KB)  :  2,676 KB
IMG_4374.JPG
12/12/2558 11:37:50
Size (KB)  :  2,543 KB
IMG_4379.JPG
12/12/2558 11:39:40
Size (KB)  :  3,834 KB
IMG_4380.JPG
12/12/2558 11:39:48
Size (KB)  :  4,623 KB
IMG_4381.JPG
12/12/2558 11:40:04
Size (KB)  :  3,260 KB
IMG_4382.JPG
12/12/2558 11:40:06
Size (KB)  :  3,712 KB
IMG_4384.JPG
12/12/2558 11:40:22
Size (KB)  :  2,645 KB
IMG_4399.JPG
12/12/2558 11:51:04
Size (KB)  :  4,066 KB
IMG_4400.JPG
12/12/2558 11:54:10
Size (KB)  :  3,136 KB
IMG_4403.JPG
12/12/2558 11:55:08
Size (KB)  :  2,948 KB
IMG_4406.JPG
12/12/2558 11:55:30
Size (KB)  :  2,883 KB
IMG_4412.JPG
12/12/2558 11:56:32
Size (KB)  :  2,802 KB
IMG_4420.JPG
12/12/2558 11:59:30
Size (KB)  :  4,164 KB
IMG_4425.JPG
12/12/2558 12:04:46
Size (KB)  :  3,866 KB
IMG_4427.JPG
12/12/2558 12:09:48
Size (KB)  :  2,349 KB
IMG_4428.JPG
12/12/2558 12:09:54
Size (KB)  :  2,412 KB
IMG_4434.JPG
12/12/2558 12:10:26
Size (KB)  :  3,834 KB
IMG_4436.JPG
12/12/2558 12:12:00
Size (KB)  :  2,815 KB
IMG_4437.JPG
12/12/2558 12:12:00
Size (KB)  :  2,754 KB
Pages:     1