วันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 2015 - เสกและเปิดอาคารเรียน โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

Thumbnail Image Table
IMG_1767.JPG
6/11/2558 9:27:32
Size (KB)  :  2,648 KB
IMG_1768.JPG
6/11/2558 9:30:04
Size (KB)  :  2,436 KB
IMG_1769.JPG
6/11/2558 9:30:48
Size (KB)  :  2,392 KB
IMG_1772.JPG
6/11/2558 9:33:12
Size (KB)  :  2,429 KB
IMG_1777.JPG
6/11/2558 9:36:08
Size (KB)  :  3,030 KB
IMG_1778.JPG
6/11/2558 9:36:08
Size (KB)  :  4,524 KB
IMG_1779.JPG
6/11/2558 9:36:10
Size (KB)  :  4,119 KB
IMG_1781.JPG
6/11/2558 9:36:20
Size (KB)  :  2,279 KB
IMG_1782.JPG
6/11/2558 9:36:28
Size (KB)  :  2,934 KB
IMG_1783.JPG
6/11/2558 9:36:30
Size (KB)  :  2,978 KB
IMG_1784.JPG
6/11/2558 9:36:32
Size (KB)  :  2,795 KB
IMG_1785.JPG
6/11/2558 9:36:34
Size (KB)  :  2,710 KB
IMG_1786.JPG
6/11/2558 9:36:52
Size (KB)  :  2,577 KB
IMG_1787.JPG
6/11/2558 9:36:58
Size (KB)  :  2,600 KB
IMG_1790.JPG
6/11/2558 9:37:46
Size (KB)  :  2,647 KB
IMG_1792.JPG
6/11/2558 9:38:02
Size (KB)  :  3,025 KB
IMG_1793.JPG
6/11/2558 9:38:18
Size (KB)  :  2,704 KB
IMG_1796.JPG
6/11/2558 9:38:52
Size (KB)  :  3,617 KB
IMG_1798.JPG
6/11/2558 9:41:56
Size (KB)  :  2,016 KB
IMG_1800.JPG
6/11/2558 9:42:40
Size (KB)  :  3,126 KB
IMG_1802.JPG
6/11/2558 9:44:14
Size (KB)  :  4,310 KB
IMG_1806.JPG
6/11/2558 9:45:28
Size (KB)  :  3,555 KB
IMG_1807.JPG
6/11/2558 9:46:50
Size (KB)  :  3,175 KB
IMG_1808.JPG
6/11/2558 9:47:46
Size (KB)  :  2,923 KB
IMG_1809.JPG
6/11/2558 9:48:04
Size (KB)  :  2,289 KB
IMG_1812.JPG
6/11/2558 9:48:46
Size (KB)  :  3,868 KB
IMG_1813.JPG
6/11/2558 9:49:14
Size (KB)  :  3,484 KB
IMG_1814.JPG
6/11/2558 9:49:30
Size (KB)  :  3,147 KB
IMG_1815.JPG
6/11/2558 9:50:16
Size (KB)  :  2,103 KB
IMG_1817.JPG
6/11/2558 9:50:30
Size (KB)  :  2,199 KB
IMG_1818.JPG
6/11/2558 9:50:44
Size (KB)  :  2,333 KB
IMG_1819.JPG
6/11/2558 9:51:22
Size (KB)  :  3,596 KB
IMG_1820.JPG
6/11/2558 9:51:30
Size (KB)  :  3,247 KB
IMG_1821.JPG
6/11/2558 9:51:50
Size (KB)  :  2,602 KB
IMG_1822.JPG
6/11/2558 9:51:56
Size (KB)  :  2,903 KB
IMG_1824.JPG
6/11/2558 9:54:16
Size (KB)  :  2,858 KB
IMG_1826.JPG
6/11/2558 9:54:34
Size (KB)  :  2,656 KB
IMG_1827.JPG
6/11/2558 9:54:38
Size (KB)  :  2,533 KB
IMG_1830.JPG
6/11/2558 9:55:44
Size (KB)  :  2,413 KB
IMG_1831.JPG
6/11/2558 9:55:46
Size (KB)  :  2,489 KB
IMG_1832.JPG
6/11/2558 9:55:58
Size (KB)  :  2,327 KB
IMG_1833.JPG
6/11/2558 9:56:22
Size (KB)  :  2,645 KB
IMG_1838.JPG
6/11/2558 9:57:12
Size (KB)  :  2,352 KB
IMG_1841.JPG
6/11/2558 9:59:02
Size (KB)  :  2,797 KB
IMG_1842.JPG
6/11/2558 9:59:48
Size (KB)  :  3,624 KB
IMG_1843.JPG
6/11/2558 9:59:48
Size (KB)  :  3,638 KB
IMG_1845.JPG
6/11/2558 10:00:32
Size (KB)  :  2,914 KB
IMG_1846.JPG
6/11/2558 10:00:32
Size (KB)  :  3,023 KB
IMG_1847.JPG
6/11/2558 10:00:36
Size (KB)  :  2,850 KB
IMG_1848.JPG
6/11/2558 10:00:50
Size (KB)  :  3,511 KB
IMG_1850.JPG
6/11/2558 10:00:58
Size (KB)  :  2,826 KB
IMG_1851.JPG
6/11/2558 10:01:10
Size (KB)  :  3,116 KB
IMG_1852.JPG
6/11/2558 10:01:18
Size (KB)  :  3,119 KB
IMG_1854.JPG
6/11/2558 10:01:32
Size (KB)  :  2,893 KB
IMG_1855.JPG
6/11/2558 10:02:02
Size (KB)  :  3,282 KB
IMG_1858.JPG
6/11/2558 10:02:22
Size (KB)  :  2,826 KB
IMG_1859.JPG
6/11/2558 10:02:40
Size (KB)  :  3,248 KB
IMG_1860.JPG
6/11/2558 10:03:04
Size (KB)  :  3,833 KB
IMG_1862.JPG
6/11/2558 10:03:22
Size (KB)  :  3,976 KB
IMG_1863.JPG
6/11/2558 10:03:24
Size (KB)  :  3,608 KB
IMG_1865.JPG
6/11/2558 10:04:20
Size (KB)  :  4,322 KB
IMG_1866.JPG
6/11/2558 10:04:32
Size (KB)  :  2,719 KB
IMG_1868.JPG
6/11/2558 10:04:48
Size (KB)  :  3,136 KB
IMG_1869.JPG
6/11/2558 10:04:58
Size (KB)  :  2,874 KB
IMG_1870.JPG
6/11/2558 10:05:38
Size (KB)  :  2,678 KB
IMG_1871.JPG
6/11/2558 10:05:38
Size (KB)  :  2,787 KB
IMG_1873.JPG
6/11/2558 10:06:08
Size (KB)  :  2,490 KB
IMG_1875.JPG
6/11/2558 10:07:48
Size (KB)  :  2,475 KB
IMG_1877.JPG
6/11/2558 10:08:10
Size (KB)  :  3,077 KB
IMG_1878.JPG
6/11/2558 10:08:16
Size (KB)  :  2,421 KB
IMG_1879.JPG
6/11/2558 10:08:24
Size (KB)  :  2,358 KB
IMG_1880.JPG
6/11/2558 10:08:52
Size (KB)  :  2,853 KB
IMG_1881.JPG
6/11/2558 10:08:58
Size (KB)  :  2,335 KB
IMG_1882.JPG
6/11/2558 10:09:02
Size (KB)  :  2,352 KB
IMG_1883.JPG
6/11/2558 10:09:10
Size (KB)  :  2,412 KB
IMG_1884.JPG
6/11/2558 10:09:34
Size (KB)  :  2,903 KB
IMG_1885.JPG
6/11/2558 10:09:38
Size (KB)  :  2,592 KB
IMG_1886.JPG
6/11/2558 10:09:44
Size (KB)  :  2,573 KB
IMG_1887.JPG
6/11/2558 10:09:44
Size (KB)  :  2,430 KB
IMG_1888.JPG
6/11/2558 10:10:36
Size (KB)  :  2,063 KB
IMG_1890.JPG
6/11/2558 10:12:12
Size (KB)  :  2,513 KB
IMG_1891.JPG
6/11/2558 10:12:18
Size (KB)  :  2,523 KB
IMG_1893.JPG
6/11/2558 10:12:36
Size (KB)  :  2,847 KB
IMG_1895.JPG
6/11/2558 10:12:48
Size (KB)  :  2,680 KB
IMG_1896.JPG
6/11/2558 10:13:04
Size (KB)  :  2,672 KB
IMG_1897.JPG
6/11/2558 10:14:16
Size (KB)  :  2,153 KB
IMG_1898.JPG
6/11/2558 10:16:14
Size (KB)  :  3,011 KB
IMG_1899.JPG
6/11/2558 10:16:16
Size (KB)  :  3,086 KB
IMG_1900.JPG
6/11/2558 10:16:46
Size (KB)  :  2,749 KB
IMG_1901.JPG
6/11/2558 10:18:00
Size (KB)  :  2,211 KB
IMG_1902.JPG
6/11/2558 10:18:00
Size (KB)  :  2,391 KB
IMG_1907.JPG
6/11/2558 10:18:18
Size (KB)  :  2,621 KB
IMG_1909.JPG
6/11/2558 10:18:30
Size (KB)  :  3,166 KB
IMG_1910.JPG
6/11/2558 10:18:32
Size (KB)  :  3,170 KB
IMG_1911.JPG
6/11/2558 10:18:34
Size (KB)  :  3,431 KB
IMG_1912.JPG
6/11/2558 10:18:38
Size (KB)  :  3,388 KB
IMG_1914.JPG
6/11/2558 10:18:52
Size (KB)  :  2,676 KB
IMG_1915.JPG
6/11/2558 10:19:08
Size (KB)  :  1,792 KB
IMG_1917.JPG
6/11/2558 10:19:40
Size (KB)  :  2,935 KB
IMG_1919.JPG
6/11/2558 10:23:20
Size (KB)  :  2,415 KB
Pages:     1 2 3